Last Articles

Recent Posts: Label / Tag Ex:

Tuesday, March 1, 2016

March 01, 2016

KARUNUN HAZİNESİ OSMANCIK'TAMÖ 1. bin yılda Kuzeybatı Anadolu’da, Gediz Havzası’nda güçlü bir krallık kuran Lydialılarla ilgili bilgilerin çoğu, krallığın yıkılışından yüzyıllarca yıl sonra yaşamış olan Yunan ve Romalı Antik yazarlardan edinmekteyiz. Yine birçok Yakındoğu kaynağında bu halkın ismi, Asur, Mısır, Babil devlet ve toplumlarıyla birlikte anılır. Sonuç olarak Lidyalılarla ilgili bilgilerimizin çoğu dış kaynaklıdır.