Wednesday, February 26, 2020

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Çalışmadanyorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK.

No comments:

Post a Comment