Thursday, February 10, 2022

February 10, 2022

The Secret To Life

 

The secret to life; 

Is that you have all the power you need. If you can change your mindset, you can change your life. You do not need a certain amount of money, education or connections. You just need to keep learning, keep growing and live more intentionally to progress towards your goal. Keep an unwavering belief that it is possinle for you to achieve greatness. The key to success is overcoming your rlimiting beliefs, aligning yourself with your goal, committing to it and NEVER QUITTING.

February 10, 2022

Ne Düşünürsen O Olursun

 

Evren frekansınıza yanıt verir, kişisel arzularınıza veya ihtiyaçlarınıza değil.

Evren sadece titreştiğiniz frekansı anlar ve algılar. Örneğin; eğer korku, suçluluk veya utanç frekansında titreşiyorsanız, benzer titreşime sahip şeyleri çekeceksiniz. Sevgi, neşe ve bolluk frekansında titreşiyorsanız, o frekansı destekleyen şeyleri kendinize çekeceksiniz. Tıpkı hayatınıza tezahür ettirmek istediğiniz enerjiye ayarlanmanız gerektiği gibi, dinlemek istediğiniz müziğe uyum sağlamak gibidir. Düşünce yapınızı değiştirin, hayatınız değişecektir. Unutma ne düşünürsen o olursun.

February 10, 2022

Kendine İnan

 

Kendini sınırlamak ve kendini sana dayatılan zamana hapsetmek zafer değil yenilgidir.

Kendine inan, kendini doğaya emanet et, büyüklüğün kaderinde olduğunun farkındalığında ol, yeteneklerine inan, kendine iyi bak, kendini olduğun gibi ve olduğun yerde tamamen sev, hayalini hedeflere ve planlara dönüştür ve sana dayatılan kabullenilmiş çaresizlik sorunsalını cesaret, erdem ve coşkuyla çözmek için anda harekete geç, artık saklanmak, kendini tutmak ve bir şeyleri ertelemek yok, artık herkesi memnun etmeye ve etkilemeye çalışmak da yok, bu senin hayatın ve senin zamanın, onu boşa harcama, zaman telafisi olmayan en büyük hazinendir.

Saturday, January 22, 2022

January 22, 2022

Believe

 

Your reality is ultimately a reflection of what you believe is possible for you and the beliefs that you are currently limited to. You have to believe in yourself, it changes everything. Give energy and thoughts to the possibility of things better. Believe in the power of what you have instead of what you lack.

"Gerçekliğiniz, nihayetinde sizin için mümkün olduğuna inandığınız şeyin ve şu anda sınırlı olduğunuz inançların bir yansımasıdır. Kendine inanmalısın, bu her şeyi değiştirir. Daha iyi şeylerin olasılığına enerji ve düşünceler verin. Sahip olmadığınız şeylere değil, sahip olduklarınızın gücüne inanın."