Last Articles

Recent Posts: Label / Tag Ex:

Monday, February 17, 2020

Girişimciler İçin Altın Kurallar #6

Hangi niş sektörde faaliyetinizi sürdürüyor olursanız olun, piyasa koşullarının yanı sıra çalışmalarınızı etkileyecek en büyük faktör #Hava Faktörü'dür. Hizmet veya satış modellerinizi zaman ve iklim koşullarına göre planlamanız gerekir, hangi hizmetlerin ya da hangi satışlarınızın hangi zaman ve hava koşullarına göre lineer artış ya da azalış gösterdiğinin analizini yapıp hizmet ve satış modellerinizi bu çıkan sonuçlara göre tekrar gözden geçirin. Yapacağınız bu çalışma şirketinizin ileriki dönemlerde izleyeceği stratejinin de temellerini oluşturur.

No comments:

Post a Comment