Monday, February 24, 2020

Zamanlama, azim ve emek sonuçsuz kalmaz.

Zamanlama, azim ve on yıllık çaba sonucunda yaptıklarınız bile eninde sonunda sizi bir gecede başarılı olmuş gibi gösterir.
~Biz Stone

No comments:

Post a Comment