Tuesday, May 12, 2020

Bilginin Gücü

Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, karalı olmak korkudan kurtarır.

No comments:

Post a Comment