Tuesday, May 12, 2020

Girişimciler İçin Altın Kurallar #42

Bir proje çalışması esnasında eminizdeki tüm çalışanları topyekün bu projeye yoğunlaştırmak başka alanlarda oluşacak zaafiyetlere yol açacaktır, çalışanlarınızın belli bir bölümünü oluşabilecek kritik süreçlerde müdahil olup hamle yapabilmeleri için proje dışında tutun.

No comments:

Post a Comment