Thursday, May 14, 2020

Güç Boyun Eğmeyen İradeden Gelir

Güç fiziki kapasiteden değil boyun eğmeyen iradeden gelir.


No comments:

Post a Comment