Sunday, September 6, 2020

Korkularını Yen

Korku ve arzularını bertaraf et, sana zulmeden kimsenin kalmadığını göreceksin.

No comments:

Post a Comment