Sun Tzu, Savaş Sanatı Bölüm I, Planlama - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0
Kitabı Satın Almak İçin Resme Tıklayın

Savaş Sanatı'nın Birinci Bölümü : Planlamanın önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 

 "Liderler herhangi bir şeyi yapmadan önce mutlaka planını hazırlar" 

 "Liderler sorunları inceleyerek önlemini alırlar"SUN TZU DER Kİ;


1-Savaş Sanatı bir Devlet için yaşamsal öneme sahiptir.
# Yeni bir girişimcilik hikayesini başlatırken her zaman şunun farkındalığında olmalıyız, hangi niş alanında faaliyet göstermeyi amaçlarsak amaçlayalım seçtiğiniz niş alanı siz girişiminizi başlattığınız andan itibaren sizle rekabet edecek yeni girişimciler ile dolmaya başlayacaktır. Rekabet olmayan bir niş alanı yoktur, her yatırımcı yeni niş alanlarını takip ederek o alandaki kar marjlarının yeterli seviyeye ulaşıp ulşamayacağı hakkında raporlar tutuyor olacaktır. Savaş sanatı bir rekabettir, rekabet ise yeni girişiminizle oluşturduğunuz şirketiniz için yaşamsal bir öneme sahiptir.

find your niche

2-Savaş Sanatı bir ölüm-kalım meselesidir. Güvenliğe kavuşmanın yahut yok olmanın yoludur. Bu nedenle ihmal edilmesi kesinlikle düşünülemez.
# Yeni kurduğunuz işletmenin hangi zaman aralığında hangi stratejileri uygulayacağını önceden planlamalısınız. Yeni kurulan her işletme finansal olarak dönem dönem  dar boğazlardan geçer, işletmenizin bu krizlerden etkilenmemesi ve kriz anlarında sağlam bir liman bulması ve devamlılığını sağlayabilmesi için çok çeşitli alternatif davranış şekilleri geliştirmeniz gereklidir. Şirketinizin lineer büyümesi ve ya küçülmesi ve ardından iflas etmesi olasılıklar dahilindedir. İşte bu yüzden her ana hazırlıklı olmanız şirketinizin gelecekteki varlığı için bir ölüm-kalım meselesidir. 

finansal tablo

3-Savaş Sanatı savaş koşullarının değerlendirilmesinde mutlaka göz önüne alınması zorunlu beş önemli faktörün etkisi altındadır.
# İşletmenizi kurduktan sonra izleyeceğiniz yöntem ve stratejiler piyasa koşullarına göre şekillenecektir. Bu piyasa koşulları anlık ve zaman döngüsü içinde değişkenlik gösterir, önemli olan şirketinizin her türlü piyasa koşuluna karşı adaptasyon sağlamasıdır, yeri ve zamanı geldiğinde bu koşulları kendi lehinize çevirebilme gücünü kazanmak savaş sanatının mutlak önceliklerindendir.
adaptasyon
4-Bu faktörler; #Uyum(Ahlak) Faktörü #Hava Faktörü #Arazi Faktörü #Liderlik Faktörü #Disiplin Faktörü'dür
#Piyasa koşulları an ve an değişirken bu koşullara uyum sağlayabilmek için yeterli donanıma sahip eğitimli çalışanlara ve son teknoloji ekipmanlara sahip olmalısınız, şirketinizin çalışanlarını kıymetli birer varlık olarak kabul edip onların kişisel gelişimlerini sürdürebileceği koşulları yaratmalı, onları yeni girişimler için teşvik etmelisiniz, bu tarz hareketin dönüşümü size ilerde çok farklı müşteri pörtföyü kazandıracaktır. 

musteri agi

5-Uyum Faktörü ahlakı simgeler. Savaşçıların komutanları ile uyum içinde olmalarının nedenidir. Astların yaşamlarını hiçe sayarak tehlikelere aldırmadan komutanlarını takip etmelerini sağlar.
# İşletmenizi başarıya götüren en önemli faktör #Uyum Faktörü'dür. Unutmayın ki bir işletme çalışanları olmadan hiçbir şeydir.  Eğer işletmenizin manifestosunu çalışanlarınıza aşılayabilirseniz ve onların şirketinizin kıymetli birer varlığı olduğunu hissettirirseniz, çalışanlar şirketi kendi şirketleri gibi özümseyecekler ve şirketinize zarar getirebilecek her türlü olayın önüne geçmek için gerekli önlemleri siz uyarılar yapmadan alacaklardır. Şirketin bir bütün olduğunu ve bir kişinin bile eksildiğinde nasıl büyük bir kayba neden olacağını bilen çalışan yapılacak faaliyetlerde bu bilinçte hareket tarzı geliştirecek ve özümsediği manifestoyu da iş hayatında bir yaşam felsefesi haline getirecektir. 
uyum faktoru
6-Hava faktörü gece ile gündüz, soğuk ile sıcak, zaman ile mevsim zorluklarını öne çıkartır.
# Hangi niş sektörde faaliyetinizi sürdürüyor olursanız olun, piyasa koşullarının yanı sıra çalışmalarınızı etkileyecek en büyük faktör #Hava Faktörü'dür. Hizmet veya satış modellerinizi zaman ve iklim koşullarına göre planlamanız gerekir, hangi hizmetlerin ya da hangi satışlarınızın hangi zaman ve hava koşullarına göre lineer artış ya da azalış gösterdiğinin analizini yapıp hizmet ve satış modellerinizi bu çıkan sonuçlara göre tekrar gözden geçirin. Yapacağınız bu çalışma şirketinizin ileriki dönemlerde izleyeceği stratejinin de temellerini oluşturur.

piyasa kosulları

7-Arazi faktörü, alınması gereken kısa ya da uzun mesafeleri, tehlike ile güvenlik, açık arazi ile vadi, boğazlar ve dar geçitleri, ölüm ya da yaşam şanslarını etkiler.
# Kurduğunuz işletmenin hangi coğrafyada ve şehirde ya da dijital platformda faaliyete geçeceği hususunun belirlenmesi bir şirketin yaşam varlığının olmazsa olmaz kriterlerinden bir tanesidir. Şirketinizi faaliyete geçirirken kuracağınız bağlantılarınız, hizmet alanı ve hizmet vereceğiniz bölgelerin planlanması da bir o kadar önem arz eder.Şirketinizi faaliyete geçirdikten sonra satacağınız ürünün üretiminden tutun hedef kitlenize ulaştırılmasına kadar her bir aşamanın ayrı ayrı planlanması şirketinizin lineer büyüme hedefini gerçekleştirmesi için size fırsatlar sunacaktır. Hem üretim ve pazarlama aşamasında hem dağıtım aşamasında önceden planlanmış stratejileri hayata geçirmeniz şirketinizin gelecekteki konumunu belirleyen en büyük faktörlerden birisi olacaktır.

platform

8-Liderlik Faktörü zekanın, insancıllığın, güvenin , cesaretin ve düzenin simgesidir.
# Bir şirketin ayakta kalmasının ön şartlarından biri de şirketi kuran kişilerin lider vasıflı kişiler olmasıdır, lider kişiliğe sahip şirket kurucuları gerekli bilgi, birikim ve kriz çözme yetenekleri ile şirket faaliyetlerinin her aşamasında hem öncü olurlar hem lider vasıflı çalışanlar yetiştirirler,  şirket yöneticilerinin en büyük özelliklerinden biri de insancıl olmalarıdır, çalışanlarıyla bir bütün olabilen yöneticilerin olduğu şirketler ancak kalıcı olabilirler, bu şirketlerde her zaman bir disiplin ve düzen vardır, karşılaşılan problem her ne olursa olsun çalışanlar ile fikir alışverişine önem veren her şirket bünyesinden yeni girişimci ruhlu yeni liderler çıkarabilirler bu sistem yenilenebilir insan kaynağını da şirkete sağlamış olur.

insan kaynaklari

9-Disiplin Faktöründen anlaşılan ordunun tüm birimleriyle ahenk içinde ilerlemesi, subayların arasındaki rütbe paylaşımı, ordu için gerekli lojistik desteği sağlayacak yolların bakımı ile ordu harcamalarının kontrolüdür.
# Bir işletme ancak içinde barındırdığı departmanların bir bütün içinde ahenkle ve barış esasında çalışma yapmasıyla ayakta kalabilirler. Her departmanın bir lider ekibinin olması gerekir, lider ekipler dönem dönem değiştirilmeli ve herkesin sorumluluk alması sağlanmalıdır, işletmenin masraflarını minimuma indirebilmesi için tek geçerli yol orada çalışan lider ekiplere şirketten hisse vermektir, aidiyet duygusu gelişen çalışanlar kendi işletmelerinde çalıştıklarını bildikleri için yapılacak her hatadan kendilerinin zarar edeceğini bilecekleri için bu disiplinde çalışmalarına yön vereceklerdir. 

ahenk icinde calismak

10-Bu sayılan beş faktörü bilerek kullanan her komutan başarılı olacak, asla kaybetmeyecektir. Bilmeyense zafere ulaşamayacaktır.
# Bu faktörleri bilerek buna göre iş paylaşımı ve denge mekanizmasını kurabilen şirketler başarılı şirketler bünyesine girip adından söz ettirecek ve niş açılımlar ile yeni pazarlar kovalayabileceklerdir. Bu stratejiler mutlaka işletmelere başarı getirecektir.

11-Bu nedenle savaş alanında yapacağınız stratejik ve taktik kararlarda beş faktör çerçevesinde şu soruları kendinize sormalısınız.
# Serbest Piyasa koşullarında yapacağınız stratejik ve taktik kararlarda anlatılan bu faktörler çerçevesinde şu soruları işletme sahiplerine ve çalışanlarına sormalıyız.

12-Sorular:
#Hangi komutan "Ahlak Faktörü'ne sahip?
#Hangi Komutan daha yetenekli?
#Hangi komutan Hava ve Arazi Faktörleri'nin avantajlarını kullanabiliyor?
#Hangi taraf daha disiplinli?
#Hangi ordu daha güçlü?
#Hangi tarafın subay ve askerleri daha eğitimli?
#Hangi orduda ceza-ödül kavramı daha düzenli, daha adil?
#Hangi yönetici "Ahlak Faktörüne sahip? Hangi yönetici daha yetenekli? Hangi yönetici Hava ve Arazi faktörlerinin avantajlarını kullanabiliyor? Hangi işletme daha disiplinli? Hangi şirket daha güçlü? Hangi şirketin yöneticileri ve çalışanları daha eğitimli? Hanşi şirkette ceza-ödül kavramı daha düzenli ve daha adil?

odullendirme

13- Bu yedi soruya verilecek cevapları değerlendirerek zafer ya da yenilginin kefanetini yapabilirim.
#Bu sorulara verilecek cevapları değerlendirerek hangi şirketin piyasa koşullarına göre ayakta kalabileceğini, hangi şirketin diğer şirketlerle rekabet şansının olduğunu ve ya da hangi şirketin ilerde önemli bir konumda yer alacağını ya da tarihten silinip gideceğinin kehanetini yapabilirim. 

14-Benim önerilerimi uygulayacak komutan zafere ulaşacaktır. Onu takip edin. Önerilerimi dinlemeyen ya da uygulamayan komutanları takip etmeyin. Kaderleri yenilgidir.
# Yukarıda anlattığımız önerileri uygulayacak şirket kurucu ve yöneticileri hem piyasa şartlarına daha kolay adaptasyon sağlayıp daha erken bir zamanda sektörde yer edinecekler hem de net karlarını hedeflerinin üzerine çıkararak farklı nişlerdeki yatırım fikirlerini hayata geçirebileceklerdir. Takip edeceğiniz ve bünyesine katılacağınız şirket bu tarzda yöneticileri olan şirketlerdir, asla ve asla yukarıda sayılan önerilerde belirtilen bilgi ve birikime sahip olmayan yöneticilerin olduğu şirketleri takip etmeyin onlarla çalışmayın, yüzlerine bile bakmayın. bu şirketlerin kaderi kısa zamanda piyasanın dibini boylamak olacaktır.

basarmak

15-Önerilerimden faydalanırken kurallara uysun ya da uymasın karşınıza çıkacak size yardımı olabilecek hiçbir fırsatı da kesinlikle kaçırmayın.
# Bu önerilerden faydalanırken size farklı fikirler sunacak ya da yeni açılımlar getirebilecek çalışanlarla mutlaka diyalog içinde olmalısınız, bu sizin en büyük şansınız, her bir çalışanınız sizin en kıymetli varlığınız ve çalışanlarınız sizin için paha biçilemez fikirlere sahip olabilirler, şirketin problemleri çözmesinde ve yeni taktikler belirlemesinde kullanılacak her türlü enstrümanı size sunacak çalışanlarınızı sonuna kadar dinleyin ve onların fikirlerine değer verin, bu fırsatı asla kaçırmayın.

16-Koşullar ne kadar lehinize de olsa yeni durumlara göre planlarınızda zaman zaman değişiklikler yapmakta fayda olacağını sakın unutmayın.
# Şirketiniz kurdunuz ve herşey yolunda, çalışanlarınız işe uyum içinde belirlediğiniz hedeflere bir bir ulaşıyorsunuz, piyasa koşulları da sizi destekliyor, müşteri potansiyeliniz gün geçtikçe çeşitlenerek artıyor, net karlarınız günden güne arttı. Bütün koşullar sizin lehinize. Her şey yolunda olduğu zamanlarda kısa orta ve uzun vadede yeni oluşabilecek koşullara ve durumlara göre planlarınızda zaman zaman değişiklik yapmak hem şirketinizi tekdüzelikten çıkarır hem de her türlü koşula karşı şirketinizi diri tutar. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir.

degisim

17-Tüm savaşlar aldatmacalara ve şaşırtmaya dayanır.
# Mevcut piyasa koşullarında ayakta kalabilmenin önemli koşullarından birisi de rekabet içinde olduğunuz şirketlerle olan ilişkilerinizi yönetmek ve de o şirketlerle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantı kurmaktır. Bu şirketler sizin hangi ticari sırlara vakıf olduğunuzu, ne tür bir ürünü tasarlamakta olduğunuzu, hangi yeni sektörlere giriş yapacağınızı her daim öğrenmek isteyecekler, şirketiniz bünyesindeki çalışanları daha rahat koşullar vaad ederek transfer etmek isteyecekler, kimi zaman da alacağınız kredinin önüne geçebilmek için şirketiniz hakkında çeşitli başarısızlık senaryo hikayeleri üreteceklerdir. Yapmanız gereken şey her şeye hazırlıklı olmak ve rekabet etme gücünüzü korumak için rakip şirketi aldatmak ve şaşırtmak en doğru tercih olacaktır.

18-Savaş için en güçlü olduğunuzda, kendinizi güçsüz göstermeli; kuvvetlerinizi hayata geçirirken, hareketsizmiş gibi durmalı; düşmana yaklaştığınızda uzakta olduğunuz izlemini vermeli, uzakta olduğunuzda ise düşmanın burnunun dibinde olduğunuza düşmanı inandırmalısınız.
#Şirketinizin faaliyet gösterdiği bir alanda çok büyük bir niş alandaki hizmeti satabilmek için en güçlü olduğunuz zamanda, rakip şirketlere karşı kendinizi güçsüz göstermelisiniz, şirket çalışanlarınızı yapılacak faaliyetler kapsamında adım adım proje bazlı çalıştırmaya devam ederken sanki hiç bir hazırlık yapılmıyormuş gibi bir izlenim stratejisi üretmeli, bu işi almak için çok da istekli olmadığınızı rakip firmalara hissettirmeli dolayısıyla onların yapacağı çalışmanın gevşemesini sağlamalısınız, rakip şirketler bunu hissettiğinde ise sanki bu pazardaki tüm rakiplerinizi silip süpürecek bir projeyle geliyormuşçasına lansman tanıtımlarını gündeme getirmelisiniz.

hedefi tutturmak

19-Düşmanı yanıltacak yemler kullanın. Düzeninizi, kontrolünüzü yitirmiş gibi yapın, düşmanı kandırın ve vurun.
#Rakip firmalara bazı hizmet sektörlerinden kısmen  çekiliyormuş hissiyatı verip bu kapsamda sizin çekildiğiniz alanlarda çalışma yapmaya başlamalarını sağlarsanız enerjilerini dağıtmış olursunuz, şirket düzeninizi ve kontrolünüzü kaybetmiş gibi haberlerin yayılması rakip şirketlerde sevinç çığlıklarına neden olacaktır, yemlemeye devam edin, rakip firma zafer naraları attığı anda yani en savunmasız olduğu anda esas planınızı devreye sokarak oyunun son noktasını ortaya koyarak rakibinizi bozguna uğratın.

20- Düşmanın her cenahı güvenli ise kendinizi düşman saldırısına hazırlayın, sizden güçlü ise ondan uzakta durun.
# Rekabet ettiğiniz şirketin tüm birimleri tam hazırlıkta ve bütün planları yapmış hazırsa şirketinizi rekabet gücünü kıracak hamlelere hazırlayın, eğer karşınızdaki firma tüm birimleriyle sizden üstünse asla onlarla rekabet etmeyin ve bu şirketlerden uzakta durmaya çalışın.

21- Düşman sinirli yapıda ise daha çok sinirlendirmeye çalışın. Kendinizi zayıf gösterip düşmanın sizi küçük görmesini sağlayın.
# Rekabet ettiğiniz şirket veya şirketler sizin başarılı olduğunuz anlarda çok sinirli ve agresif taktikler üretmeye başlayacaklardır, bu taktiklerle yapacakları hamlelerin önünü açarak onları daha agrasif ve daha sinirli stratejiler üretmelerine müsaade edin, her zaferden sonra şirketinizin henüz emekleme aşamasında olduğunu kat etmesi gereken yolun uzun olduğunu haberleştirip rakip şirketlerin şirketinizi küçük görmesine müsaade edin.

rakip şirkete tuzak

22-Dinlenmek istediğinde rahatsız edin, güçleri birleşik durumdaysa bölmeye ayırmaya çalışın.
# Rakip şirketlerin en zayıf olduğu zaman dilimi projeleri hayata geçirmek için yoğun zamanlar harcadığı dönemlerin sonudur, bu dönemlerde hem şirket çalışanları hem şirket yöneticileri dinlenmek isteyeceklerdir, bu dönemlerde onları rahatsız edecek ve rekabet güçlerini kıracak adımlar atın, bu dönemin sonunda lider ekiplerinin içindeki önemli kişileri şirketinize transfer etmek için onlara güzel bir maaş ve sosyal imkanlar sunarak güçlerini bölmeye çalışabilirsiniz.

23-Hazır olmadığı anda saldırın, hiç ummadığı yerlerde karşısına çıkın.
# Bütün çalışma ve analizlerinizi tasarlayıp bitirdiniz, doğru hamlenizin yerini ve zamanını tayin ettiniz, yapılacak son şey rakip firmanın rekabet gücünü yerle bir edip tarumar edecek hamleyi onun en zayıf olduğu ve hiç ummadığı o zamanda ve coğrafyada yapmanızdır.

savas

24- Zafere yönelik taktik uygulamalarınızın düşman tarafından önceden anlaşılamaması için gerekli gizlilik tedbirlerini alın.
# Başarı elde etmek için yaptığınız ve yapacağınız her taktik ve stratejik hamlenin büyük bir gizlilik içinde planlanması ve yürütülmesi ön şarttır, nasıl satranç oynarken oyunun sonundaki son hamlenizi düşünerek hamlelerinizi yapıyorsanız, zaferi kazanmak içinde aynı yolu izlemelisiniz. Gizlilik herşeyden önce gelir.

25- Zaferi kazanan komutan savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutan ise savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle savaşa girmeden önce mutlaka zafer hesabı yapın. Ancak bu arada her ihtimale karşı yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır.
# Hangi iş olursa olsun başarıya giden yol her zaman her türlü koşulu öngörüp bütün planlarınızı buna göre yapmak ve planlarınıza bir yandan sadık kalırken, öngörülemeyen durumlarda ise planlarınızı farklı varyasyonlarla çeşitlendirerek sonuca ulaşmak odaklı olmalıdır. Bu nedenle bir iş girişimi başlatırken mutlaka başarı hedefinizi ortaya koyun, ancak her türlü ihtimale karşı başarısız olduğunuz zaman karşılaşacağınız sonuçlara da odaklanmayı unutmayın, her işin başında bütün sürece yönelik plan yapmaya verdiğiniz önem başarı olmanızın veya başarısız olmanızın belirleyici faktörü olacaktır.

ongoru projeksiyon


Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top