Sun Tzu, Savaş Sanatı, Bölüm VII, Savaşta Manevra - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0
 

Savaş Sanatı'nın Yedinci Bölümü : Manevranın önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 

 "Hesabını yaptıktan sonra harekete geç. Uzağı ve yakını ilk gören kazanır, silahlı savaşın kuralı budur. Hazır Ol. O zaman şans yanındadır."

"Düşmanın enerjisini tüketin, düşman komutanlarının yüreğini kopartın."


"İstekli düşmandan uzakta dur, sendeleyene ve kaçana saldır."  


SUN TZU DER Kİ;

1.Savaşta komutan emrini hükümdardan alır. 

2.İyi bir komutan, ordusunu toplayıp, güçlerini konsantre ettiğinde, askerde bulunan değişik nitelikleri bir potada birleştirmen, dengelemelidir. 

3.Bundan sonra taktik manevra gelir. Taktik manevra en zor iştir. İnsanların içindeki kötülük tohumlarını doğruluğa, talihsizliği  kazanma hırsına dönüştürmek dünyanın en zor işidir. 

ZHANG YOU: Avantaj sağlamak uğruna insanlarla yüz yüze savaşmak dünyadaki en zor iştir.


LI QUAN: Mücadele avantajın takibidir. Ancak doluluk ve boşluk kuralları yerine getirildiğinde düşmana karşı avantaj sağlamak için mücadeleye kalkışılabilir.

WANG XI: Mücadele avantaj için çaba sarfetmektir. Avantajı ele geçiren zafere ulaşır. Zaferi arzulayan komutan ne zaman hafif ya da ağır silahları kullanacağının, düşmana ne zaman doğrudan ya da dolaylı yoldan saldıracağının kararını verecek; düşmana yorgunluğunu asla belli etmeyecektir.


# Kriz anında şirketin hangi yönde karar alması gerektiği elbette şirket yöneticilerinin işidir ancak şu unutulmamalıdır ki sahayı en iyi tanıyan çalışanlardır dolayısıyla atılacak her önemli adımdan önce mutlaka çalışanların bilgi ve birikimlerinden faydalanmak gerekir.


4.Savaşın en önemli sanatlarından biri olan aldatmaca, taktik manevra yeteneği ile doğru orantılıdır. Düşman sizi karşısında beklerken, uzun dolambaçlı yolları takip ederek düşmanın arkasına geçip, düşmanı beklemediği anda vurarak amaca ulaşmak taktik manevralardan başka bir silahla yapılamaz. 

ÇAO ÇAO: Düşmandan henüz uzakta olduğun izlemini verirken hızlanarak savaş alanına düşmandan önce gir.


DU MU: Düşman ağır hareket ettiğine inandırıp acele et.

JIA LIN: Düşmanın önünde az bir yolu kaldığında düşmanın yolunu sahte yemler koyarak uzatabilirseniz düşmanın üstünüze saldırmasını engellemiş olursunuz.

HO YANXI: Küçük bir birliği kullanarak düşmanı peşine takın, düşmanı henüz uzaklarda olduğunuza inandırın. Sonra da sürpriz bir birlikle düşmandan önce düşmanın varacağı yere yerleşerek düşmanı beklemediği anda vurun.

# Rekabet edilen firmanın girmeyi düşündüğü yeni hizmet alanlarını ele geçirmenin tek yolu o hizmet alanlarına giden diğer yolları zaptetmekten geçer.

5.Manevrayı disiplinli bir ordu ile yapmak avantajlı; disiplinsiz, kalabalık bir sürüyle yapmak tehlikelidir. 

ÇAO ÇAO: Becerikli manevra karlı, beceriksiz manevra zararlıdır.

# Herhangi bir projede strateji değişikliğine gitmek için tüm proje çalışanlarının belli bir enerji potansiyelinin üstünde olup olmadığını test edin, eğer buoran alt seviyede ise değişikliğe asla gitmeyin.

6.Avantajlı konuma geçebilmek için ordunuzun tam teçhizatlı hale gelmesini beklerseniz çoğunlukla çok geç kalmış olursunuz. Öte yandan aynı amaçla bir birliği uçarcasına sevk etmek de birliğin malzeme ve ekipmanından ayrı kalmasına neden olur. 

7.Avantajı ele geçirmek uğruna, ordunuza emir verip,  tam teçhizatla, gece gündüz durmaksızın kilometrelerce sürecek uzun, yorucu yürüyüşlere zorlarsanız, komutanlarınızla, öncü birliklerinizin düşman eline geçmesini izlemekten başka bir avantaj kazanamazsınız. 

8.Ordunuzun güçlü birimleri hızla ilerlerken, ağır birlikler geride kalacak; böylece birlikleriniz düşmana ulaştığında yorgun ve ancak onda bir gücünde olacaktır. 

JIA LİN: Yol ne kadar uzarsa asker o kadar yorulur. Askerin gücü yolda düşecek olursa asker güçsüzleşecek taze ve dinlenmiş düşman ise mutlaka size saldıracaktır.

9.Düşmanı şaşırtmak amacıyla elli mil yol yapacak olursanız, hem öncü birliklerinizin liderini yitirecek hem de ancak yarı güçle savaş meydanına varacaksınız. 

10.Aynı amaçla otuz kilometre yol yaparsanız ordunuzun üçte ikisi varacaktır. 

11.Malzeme, silah, mühimmat ve ekipmanını yitirmiş bir ordunun kendisinin yitik bir ordu olduğunu söyleyebiliriz. 

MEI YAOCHEN: Hazırlıksız bir ordu ile hazırlıklı bir orduya karşı savaşmak imkansızdır.


12.Sahip olduğu olanakları bilmediğimiz dost güçlerle işbirliği yapamayız. 

ÇAO ÇAO: Düşmanın koşullarını, duygularını ve planlarını bilmedikçe kimse ile ittifak kuramazsınız.


DU MU: Rakibinizin planlarını bilmedikçe savaşmayın. Stratejisini bilmediğiniz düşmanla asla savaşmayın.

# Bir proje hazırlanırken tüm çalışanların aynı seviyede ilerlemesi elzemdir, arada kopukluk olması halinde proje başarısızlıkla sonuçlanacaktır.13.Önceden uçurumlarını, bataklıklarını, dağlarını, ormanlarını, tuzaklarını bilmediğimiz topraklardan bir orduyu geçirmek akıl işi değildir. 

14.Yöresel  kılavuzlar kullanmadan doğanın olanaklarını avantaja çeviremeyiz.  

LI QUAN: Düşman arazisine girdiğinde en uygun yolları bulabilmek amacıyla yöresel kılavuzlar kullanma zorunluluğu vardır. Aksi taktirde dağların ve ırmakların arasında sıkışır bataklıklarda yiter gidersin; askerin ç ve susuz kalabilir. Kılavuzsuz geyik avının sonu çalılıklarda biter.

ZHANG YOU: Bulunduğum arazinin her türlü ayrıntısını bilmedikçe manevraya kalkma.

MEI YAOCHEN: Her ne kadar yöresel kılavuzlar ele geçirilebilir ya da tutulabilirse de en iyisi her türlü arazide görev yapabilecek usta izcileri bizzat yetiştirmektir.

# Hizmet verilen bir alan dışında yatırım yapmadan önce mutlaka piyasa analizini yapmanız gerekir, mümkünse o alanda aktör olan dost firmaların yöneticilerinden bizzat brifing almakta her zaman fayda vardır.

15.Savaşta duygularını, hareketlerini, amacını düşmandan gizle. Kazanırsın. 

DU MU: Askeri güç aldatmaya dayalıdır. Düşmanı aldatarak senin gerçek koşulunu, gücünü anlamasına fırsat tanımadığında düşman üzerinde hakimiyet kurabilirsin. Düşmana ancak avantaj gördüğünde saldırıp elindeki birlikleri düşmanı aldatmak şaşırtmak amacıyla bölüp dağıtırsın. Düşmanın senin aldatmalarına ne şekilde karşılık verdiğini izleyip zafere ulaşacak yolu araştırır planlarını ona göre hazırlarsın.

# Hangi yeni alanlarda yatırım yapacağını, o alana ne kadar sermaye aktarmayı planladığını ya da hizmet lokasyon yerlerinin bilgilerini asla dışarı sızdırma, bu hareket sana rekabette benzersiz bir güç katacaktır.

16.Birliklerini birleştirme ya da bölme kararını sana çevre koşulları verdirtecektir. 

17.Rüzgar gibi hızlı, orman gibi yoğun ol. 

18.Saldırı ve yağmada ateş, düşmana direnişte yalçın dağ ol. 

LI QUAN: Savaşta tıpkı rüzgar gibi iz bırakmadan gelip şimşek gibi geri çekilmeli; birlikleriniz orman gibi düzenli olmalı. Saldırınız ovadaki yangın gibi bir tutan ot için bile açgözlü olmalı, savunmada ise dağlar gibi yerinden kımıldamamalı.


WANG XI: Açıkta esen rüzgar gibi hızlı olmalı.

DU MU: Öylesine ateşli ve yabani olmalısın ki karşısında kimse duramasın.

JIA LIN: Harekete geçmek için ortada avantaj görmediğin sürece tıpkı bir dağ gibi hareketsiz ol, hiçbir yeme kanma.

#Şirket içinde yeni birimler kurma ihtiyacı doğabilir, bunu iş yoğunluğundan kaynaklanan aksaklıklar su yüzüne çıkarır, bu yeni birimleri kurma aşamasında hızlı davranmak en elzem iştir.19.Planlarınız gecenin karanlığı gibi görülmez olsun, saldırınız ise gök gürültüsü gibi insin. 

MEI YAOCHEN: Planlarınız gecenin karanlığı gibi düşman tarafından anlaşılmaz ve belirsiz olsun. Gök gürültüsü gibi saldırdığınızda ise süratinizin karşısında kimse direnemesin.


HO YANXI: Tüm enerjinizi bir arada kullanmanın yolu stratejinizi düşmandan gizlemektir.

# Hangi alanlarda yatırım yapmayı düşündüğünüzü çevrenizden bir sır gibi saklayın, harekete geçtiğinizde ise bu yatırımınızın ne olduğunu sağır sultan bile duysun.

20.Yağmalamada ganimeti askerleriniz arasında bölüştürün. Yeni yerleri fethettiğinizde de askerlerinizin faydalanacağı imkanlar yaratın. 

ZHANG YU: Askeri operasyonlarda düşman kaynaklarından yararlanmak ana kuraldır. Ancak kaynakları bol olmayan ülkelerde yapılması gereken uygulama talan için her seferinde küçük gruplara ganimet toplama sırasının verilmesidir. Ancak o zaman her asker yeterince ganimet toplayabilecektir. Ganimetin paylaşımından sonra da birliklerden bir kısmını ayırarak elde edilen ganimetin düşmandan korunması gerekir. Bazı yorumcular bu sözlere ele geçirilen toprağın katkıda bulunanlar arasında paylaşımının vurgulandığını ileri sürseler de ben bu sözlerin o anlama geldiği konusunda aynı fikirde değilim.

#Yeni bir şirketi bünyenize kattığınızda o şirketin belli bir orandaki şirket hisselerini çalışanlarınıza pay etmekten sakınmayın. Bu çalışanlarınızı aşırı derecede motice edecektir.

21.Harekete geçmeden düşün, tasarla. 

22. Aldatmaca sanatını en iyi bilen zafere ulaşacaktır. Bu da manevra sanatıdır. 

LI QUAN: İlk harekete geçen konuk son harekete geçen ise ev sahibidir. Konuk zorluklarla boğuşurken ev sahibi rahattır. Uzak ve yakın arasındaki ana fark yolculuk ve sonuçları olan yorgunluk açlık ve soğuktur.


23."Ordu Yönetim Kitabı" der ki; Savaş alanında söylenen söz fazla ileri gitmez. Davul ve gonklar bu yüzden gereklidir. Cisimler de kolay, kolay görülemez. Bayrak ve flamalar da bu yüzden gerekir. 

24.Bayrak, flama, boru ve gonklar askerlerimizin kulaklarını, gözlerini bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilmenin, askeri bir bütün haline getirmenin araçlarıdır. 

25.Bu şekilde tek gövde haline gelmiş bir ordunun karşısında ilerlemek en büyük cesareti bile aşar, gerilemek ise  olanaksızlaşır dur.  Büyük kitleleri yönetme sanatı işte bu.

MEI YAOCHEN: Askerin gözlerini kulaklarını birleştirmek onların aynı hedefe bakmalarını, aynı komutları dinlemelerini sağlayacağından asker arasında karışıklık ve düzensizlik olmasını engeller. Verilecek işaretler askere gidilecek yönü belirteceğinden asker dağılarak aynı taraflara yönelmez.


# Bütün piyasa kriz naraları atarken krizi önceden gören ve bu krize gerekli önlemleri alan yönetici yeni yatırımlar peşinde koşar.26.Gece savaşında, ateş ve davul işaretlerini, gündüz savaşlarında ise bayrak ve flama işaretlerini ordunuzun gözünü, kulağını etkilemekte kullanın. 

DU MU: Askerin vereceğiniz işaretlere uymasını sağlamalısınız.


MEI YAOCHEN: Askeri harekatlarda türlü türlü işaretlerin kullanılmasının bir diğer amacı da düşmanı şaşırtmak olmalıdır.

WANG XI: Çok sayıda işaret kullandığınızda düşman şaşıracak ve ordunuzun gücünü olduğundan büyük görecektir.

# Mevsimlere göre strateji geliştiren şirketler hava koşulları her ne olursa olsun bir çınar gibi ayakta kalırlar.

27.Ordu ruhunu, komutan aklını yitirebilir. 

ZHANG YU: Savaş enerjiye bağlıdır. Yaşayan her varlık savamaya zorlanabilir ancak ölümüne savaşanların bu hırsı daha çok içlerindeki enerjinin yoğunluğundan kaynaklanır. Bu nedenle askeri operasyonlardaki ana kurallardan biri ordudaki her kademenin aynı öfke ile doldurulmasıdır. Böyle bir ordunun karşısına çıkmak büyük cesaret ister. Bu arada düşman üzerinize istekle geldiğinde, yapılacak en akıllı taktik düşmanla o an savaşmamak, savunmaya çekilip düşmanı izlemektir. Düşman gevşeyip canı sıkılmaya başladığında saldırıya geçerseniz düşmanın içindeki arzu tükenmiş olacağından zafer size daha yakın olacaktır. Komutanların yüreğini sarsmak konusuna gelince komutanın kalb,ne giden yolun beyninden geçtiğini asla unutmayın. Bu nedenle usta komutanlar düşman komutanlarını şaşırtıp düzenini bozmaya, düşman askeri içinde düzensizlik yaratmaya, birlikler arasında korku doğurmaya çalışarak düşman komutanının beyni üzerinde ordunun kalbini sarsarlar.

HO YANXI: İlk yapman gereken şey kendi kalbini sıkı tutmaktır. Düşmanın kalbini ancak o zaman sarsabilirsin. Eski deyişlerde birine göre eski zaman savaşçıları düşmanın kalbini çalacak kalplere sahiplermiş. Yine eski bir savaş kuralına göre sıkı akıldan çıkacak taze enerji zaferden zafere koşar.


# Bir şirketin ürettiği ürünlerdeki satış rakamları her an düşebilir, bu da yöneticilerin şirkette küçülmeye gidebileceğinin göstergesidir. Bu durumda çalışanlara düşen görev yeni müşteri ağlarını araştırmak olmalıdır.28.Ordunun ruhu sabah keskindir; öğleyin bayrak sallanmaya başlar; akşamsa aklı kampa dönmektedir. 

29.Akıllı bir komutan, bu nedenle, askerini düşmanın ruhunun keskin olduğu zaman değil, yorgun olduğu, geri dönme beklentisine girdiği zaman saldırtır. Buna ruh okuma sanatı denir. 

MEI YAOCHEN: Sabah başlangıcı, öğle vakti ortayı, akşam işe bitişi simgeler. Asker de aynı şekilde sabah aruz ile başlar ancak zaman geçtikçe yorulmaya akşam olduğunda ise evine dönmeyi düşünmeye başlar. İşte bu son dilim asker için en tehlikeli zamandır.

# Hangi işle alakalı olursa olsun planlanan ve tasarlanan her iş sabah saatlerinde hayata geçirilmelidir.


30.Disiplin ve sükunetle düşmandaki düzensizliği, kargaşayı beklemek-inisiyatif kullanma sanatıdır. 

DU MU: Bir kere kendi zihnini hazırladın mı yapacağın iş imece ayarları yaparak emirleri vermektir. Kendini soğukkanlı ve sakin tut, olayların etkisi altında kalma, ganimetin cazibesine kapılma. Düşmanın düzensizliğini ve düşman hatlarındaki kargaşayı kolla. Saldır.


HO YANXI: Yürekli bir komutan emrindeki bir milyon askeri en vahşi düşmanın üstüne saldırtabilir. Kazanma ya da kaybetme, zafer ya da yenilgi genellikle iç içedir. Alınacak bilgi ve hazırlanacak stratejiler bin kere değişebilecektir. Bütün bunlar bir tek yerde komutanın göğsünde oluşacaktır. İşte bu nedenle kalbi olabildiğince açık, aklı düzenli olmadıkça hiçbir komutandan karşısına çıkacak koşullara uyum göstermesi, yanılgısız kararlar vermesi, beklenmedik ve büyük zorluklara göğüs germesi, her meseleyi büyük bir soğukkanlılıkla ele alıp sonuçlandırması beklenemez, umulamaz.

# Bütün kararları sakin ve soğukkanlı olduğun zamanlarda vermelisin, unutma öfkeyle kalkan zararla oturur.

31.Düşman henüz uzakta iken hedefe yakın olmak, düşman zorluklarla uğraşıp dururken rahat, rahat bekleyebilmek, düşman açlıkla mücadele ederken karnı tok olabilmek. Buna güç tasarruf sanatı denir. 

LI QUAN: Bu bir ev sahibi- misafir gücü mukayesesi meselesidir.


DU MU: Bu düşmanın ayağına gitmektense düşmanı ayağına getirme meselesidir.

# Kriz öncesi tasarruf eden firmalar kriz anında yatırımlarını büyüterek krizden çıkarlar. 32.Bayrak ve flamaları düzenli, sakin, güvenli gözüken bir orduya saldırmaktan kaçınmak koşulları değerlendirme sanatıdır. 

HO YANXI: Bu daha önce de vurgulanan güçlüden uzak durma meselesidir.

33.Tepede mevzilenmiş ya da tepe aşağı saldırıya geçmiş düşmana karşı ilerlemek askeri kurallara aykırıdır. 

DU MU: Tepelerde ya da yüksek yerlerde mevzilenmiş düşmana saldırıdan kaçının. Yüksekten aşağı saldırıya geçen düşmanın karşısına çıkmayın.

#Piyasanın en tepesinde bulunan şirketler ile kesinlikle rekabete tutuşma, ayakta kalamaz o şirketle rekabet edemezsin.

34.Savaşmayı bilen düşmanı takip etme. Savaşma arzusu kuvvetli düşmana saldırma. 

JIA LİN: Düşman henüz enerjisi yerindeyken aniden kaçmaya başlamışsa bunun ardından mutlaka bir tuzak vardır. Böyle bir durumda asla düşmanı takibe kalkmayın.

LI QUAN: Güçlü enerjiden uzakta durun. Bu konuda Mei Yaochen de “Enerjinin afallamasını bekleyin “ demiştir.

# Rekabet ettiğin firmanın girdiği her yeni alanda onla rekabete tutuşma.

35.Düşmanın gösterdiği yemi kapma. Evine dönen orduya sataşma. 

LI QUAN: Asker eve dönme arzusuna kapıldığında karşı çıkılamaz.


MEI YAOCHEN: Bu durumdaki düşman askeri ölümüne savaşır.

# Büyük bir ihale öncesi rakip firmanın girmediği ihalelelere sen de katılma, bu ihale bir yem olabilir.

36.Düşman ordusunu kuşattığında bir açık nokta bırak. Bunalmış düşmanı çok zorlama.

ÇAO ÇAO: Eski savaş kurallarına göre düşmanı üç yönden kuşatıp bir tarafı açık bırakın ki yaşamın yolunu görebilsin.

DU MU: Düşmana bir yaşam yolu gösterin ki düşman sşze karşı ölümüne savaşmasın. O zaman düşmanı  yenmek kolaylaşacaktır.

MEI YAOCHEN: Doğa kuralları gereğince umudu tükenmiş bir hayvan sonuna kadar savaşır.

ZHANG YU: Düşman gemilerini yakar, yiyecek kaplarını kırarak tüm gücüyle üstünüze gelirse böyle düşmana bastırmayın. Baskı altındaki en küçük hayvanın bile çılgınca savaşacağını asla aklınızdan çıkarmayın.

# Rakip firma ile mücadele ederken onun hayati varlığını sürdürebilmesi ve batmaktan kurtulabilmesi için açık bir hizmet alanından tamamen çekil.

37.Buna Savaş Sanatı denir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top