Sun Tzu, Savaş Sanatı, Bölüm VIII, Taktik Değiştirme - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0

Savaş Sanatı'nın Sekizinci Bölümü : Taktik değiştirme ve uyumluluğun önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 


 "Komutanlar karşılarına çıkan koşullara uyum sağlayarak avantaj yaratma yeteneğine sahip değillerse, bulundukları arazinin yapısını ezbere bilseler bile bundan yararlanamayacaklardır." 

"Anlayışının çok ötesine çabala, bu uğurdaki çaban seni sadece felakete götürebilir"


"Yapınızı sağlamlaştırmadan üzerinize aşırı saldırı alacak olursanız gücünüzü tüketirsiniz"


SUN TZU DER Kİ;


1. Savaşta, komutan emrini hükümdardan alır, ordusunu toplar, güçlerini bir araya getirir. 

2. Zor koşullar altındaki yerlerde kamp yapma. Yüksek yolların birleştiği yollarda müttefiklerinle işbirliği yap. Tehlikeli  pozisyonlar olan ücra yerlerde oyalanma. Kuşatma altında strateji değiştir. Ümitsiz koşullarda savaş. 


ZHANG YOU: Taktik değiştirme belirli yöntemlere bağlı kalmamak, olayların akışına göre değişerek harekete geçmek demektir.


JİA LIN: Kuşatılmış arazi her tarafı yüksek tepelerle sarılı araziye denilir. Bu tür arazide bulunduğunuzda düşman kolaylıkla girip çıkarken sizin için bir çıkış son derece zor olacaktır. Bu tür arazide bulunduğunuzda özel planlar yaparak düşmanın üzerinize gelmesini engelleyin; düşmanın elindeki avantajı dengelemeye çalışın.

LI QUAN: Askerinizi ölümcül bir konuma yerleştirdiğinizde bu artık askerinizin öz savaşı olacaktır.

#Girişimcilik için mevcut niş alanlarını belirlerken hizmet verilmesi planlanan sektörlere yakın hizmet alanlarının da çalışmasını yapmalısın.
3. Girilmemesi gereken yollar, saldırılmaması gereken ordular, kuşatılması gereken kentler, zorlanmaması gereken mevziler, dinlenmemesi gereken hükümdar emirleri vardır. 

LI QUAN: Üzerinde dar geçitlerin, pusuya uygun yerlerin bulunduğu yollardan geçmeyin.

DU MU: Başıbozuk birliklere asla saldırmayın, dönüş yolundaki orduyu durdurmaya kalkmayın, umutsuz düşmana baskı yapmayın, ölümcül araziye saldırmayın. Zayıf düşmanın yiyecek birliklerine saldırarak düşmanı korkutup elinizden kaçırmayın.

ÇAO ÇAO: Zor bir arazide düşmana saldırmak her ne kadar mümkünse de tavsiye edilmez. Bunun nedeni arazi koşullarına dayanmanın zorluğudur. Böyle bir arazide kalmak elde edilecek kazancın yitirilmesinden başka sonuç getirmeyeceği gibi kuşatılmış arazideki düşmanınızın da kurtulma umudunu yitirerek size karşı ölümüne savaşacaktır.  Karşınıza çıkacak kale küçük ama güvenli olup düşmanın elindeki malzeme de bol ise asla kuşatmaya kalkmayın. Karşınıza çıkan arazi küçük olduğu kadar elde edilmesi ya da yitirilmesi kolay bir yer ise boşuna ele geçirmek için savaşmaya kalkmayın. Hızınızı artırmak gerektiğinde sivil yönetimin emirlerini beklemekle asla zaman yitirmeyin.

DU MU: Silahlar lanetli cihazlardır, çatışmanın kalitesi düşüktür. Savaşçı liderler ise yukarıda cenneti, aşağıda toprağı, önünde düşmanı, ardında hükümdarı olmayan ölüm savaşçılarıdır.

#Bir girişimin başarılı olmasının ön şartı tüm riskleri en iyi şekilde analiz edip her türlü şartta nasıl bir strateji belirlenmesi gerektiği konusunda en ince ayrıntısına kadar plan yapmaktan geçer.4. Taktik değişikliklerin avantajlarını tam olarak anlayan komutan birliklerini nasıl yöneteceğini iyi bilir. 

5. Bunları anlayamayan komutan ise, içerisinde bulunduğu ülkenin koşullarını tam olarak bilse bile bilgisini pratik avantaja çeviremez. 

6. Savaş Sanatı'nın Plan Değiştirme dersinde tecrübeye sahip olmayan savaş öğrencisi, Beş Avantaja sahip olsa bile, adamlarını en iyi şekilde kullanamayacaktır. 


JİA LİN: Bulunduğunuz arazinin konumunu çok iyi bilseniz bile aklınız yeterli esnekliğe sahip değilse hakkınızdaki bilginiz size yardımcı olmayacağı gibi arazinden zarar bile görebilirsiniz. Komutanlığın en önemli niteliklerinden biri koşullara uyum yeteneğidir. Koşulların momentine göre değişmeyi başarabilirseniz, koşulların sağladığı avantajın niteliği değişmeyeceğinden zarar gören taraf siz değil, düşmanınız olacaktır. Bu nedenle asla belirgin bir kalıba bağlı kalmayın. Bu prensibi tam olarak kavradığınızdan eminseniz emrinizdekileri harekete geçirmeye başlayabilirsiniz. Koşullara uymak için birkaç örnek vermek gerekirse:
#Düşmanın pusu kurmasına uygun olduğunu fark ettiğiniz bir yolda ilerlemekten vazgeçmek;
#Umutsuzluğa kapıldığından ölümüne savaşmaya hazır olduğunu fark ettiğiniz zayıf bir düşman birliğine saldırıdan vazgeçmek;
#Bol yiyeceğe, kuvvetli silahlara, usta komutanlara, sadık idarecilere sahip olduğunu fark ettiğiniz bir kenti kuşatmaktan vazgeçmek;
#Mücadele verildiğinde büyük kayıplar vererek ele geçirilebilecek bir arazi parçası için, elde edildikten sonra muhafaza edilmesinin zorluğunu ve gereksizliğini anladığınızda, savaşmaktan vazgeçmek;
#Normal koşullarda uyulması gereken sivil hükümet emirlerine bu emirlerin sonunda avantaj sağlamaktan çok zarar getireceğini anladığınızda itaat etmemek; söylenilebilir.

Bu tür kararların önceden verilmesi mümkün değildir, olaylarla karşılaşıldığında değerlendirmenin yapılması ve kararın o anda verilmesi zorunludur. Her türlü kısa yola sapmak her türlü zayıf kenti kuşatmaya kalkmak, alınabilecek her türlü araziye göz dikmek, her türlü orduya komuta etmeye çalışmak yalnızca açgözlülüktür. Bu bakımdan açgözlüyken aynı zamanda koşullara uyum konusunda yetenekli olmadığınızda yalnızca emrinizdekileri gerektiği yönde harekete geçirememekte kalmayacak ordunuzu yok edecek, askerlerinizi tüketeceksiniz.

#Pratik hayatta işe yarayan bir çok çözüm yolu şirketlerin yönetim kademesinde oluşacak problemlerin çözümü için de kısa vadede kullanılabilir. 7. Akıllı  liderin  planlarında avantaj ve dezavantaj beklentileri bir potada eriyecektir. 

8. Bu sayede avantaj beklentilerimiz zorunlu olarak değiştiğinde, ana plana dönüp amacımıza ulaşabiliriz. 

9. Öte yandan, zorlukların ortasında bile karşımıza çıkması olası bir avantajı yakalamaya; kendimizi felaketlerden korumaya hazır olmalıyız. 

10. Düşman komutanlarını, başlarına çeşitli dertler yaratarak, sürekli meşgul et; cazip yemlerin peşine boşuna düşürterek zorla, sayılarını azalt. 


HO YANXI: Fayda ve zarar tümüyle birbirine bağlıdır, bu nedenle bilge komutan her iki faktörü de ayrı ayrı değerlendirir.

ZHANG YU: Düşmanı zor duruma sokarak teslim olmaya zorla. Başka bir strateji de düşman saflarına nifak sokarak düşmanı yormak ve çalışmasına engel olmaktır.


DU MU: Düşmanı sürekli rahatsız ederek dinlenme fırsatı tanıma. Ancak, buna kalkışmadan önce mutlaka yerine getirmen gereken asıl görevin güçlü bir ordu, uyumlu bir toplum ve düzenli bir yaşam düzeyi kurmaktır.

#Bir şirket yöneticisi hazırlanan projenin fayda ve dezavantajlarını aynı potada değerlendirdiğinde ortaya çıkan sonuçlar projenin başarı oranını doğrudan verir. %51 başarı oranı çıktığında bu proje uygulanabilirdir.
11. Savaş Sanatı bize düşmanın üzerimize gelmemesini ummaktansa düşmanı karşılamaya hazırlıklı olmamızı, düşmanın bize saldırmamasını dilemektense bizim pozisyonlarımızın düşmanın saldırısını imkansızlaştırmasını öğretir. 


HO YANXI: Güvenlik içinde iken tehlikeyi unutmaz, düzen içindeyken karışık günleri aklınızdan çıkarmaz, tehlike ve karışıklığı daha ortaya çıkmadan fark etmeyi başararak engel olmayı becerebilirsen sen gerçekten en iyisin.

#Krizin gelmesini beklemeyin, kriz gelmeden önlemleri almakla zaman geçirin.

12. Bir komutanın yapacağı beş hata felaket getirebilir. (a) Dikkatsiz cesaret, yok olmaya götürür. (b) Korkaklık, düşmana esir düşmeye götürür. (c) Acelecilik, hakaretlerle kışkırtılabilir. (d) Şeref Düşkünlüğü, utanmaya götürür. (e) Adamlarına aşırı düşkünlük, endişe ve tereddüde götürür. 


ÇAO ÇAO: Cesur ama düşüncesiz olanlar ölümüne savaşmaya giriştiklerinde başarısız olmaya mahkûmdur. Bu tür komutanlar her türlü pusuya kolay düşerler. Düşmanın korumak için önem verdiği yerlere yapılacak saldırılar da düşman acele ile bu noktalara koşmak zorunda kalacağından düşmanın düzenini bozacak, düşman gücünü yitirecektir.


MENG SHI: Zayıf ve güçsüz komutanın aklı sağ salim geri dönmektedir. Komutanın kalbi savaş alanında olmadığında emrindeki askerlerin de şevki kalmaz. Ordudaki subaylar da birlikler de tereddüde kapılır. Böyle bir ordunun sonu esaret ya da yok olmaktır.

#Şirket yöneticisin alacağı yanlış kararlar hem şirketin organizasyon yapısını hem de çalışanların çalışma verimi düşüren en büyük etkendir.
13. Bu beş hata bir komutanın, savaş alanında işleyebileceği beş savaş günahıdır. 

14. Bir ordu yenildiğinde, lideri katledildiğinde neden mutlaka bu beş günahtadır. Bunları önemseyin.


CHEN HAO: Başarılı komutanlar başka türlüdür. Be ölüme koşarlar ne de yaşamak için beklendir içinde olurlar. Olaylara göre kendilerini değiştirir, öfkeye kapılmaz, kendilerini hiçbir zaman hakaret edilmiş hissetmezler. Fırsatını bulduklarında kaplana benzerler, aksi takdirde kapıları kapalıdır. Harekete geçmeleri ya da savunmada kalmaları tümüyle strateji gereğidir, asla memnun olmazlar, asla öfkelenmezler.

#Yapılan yanlışlardan ders çıkaran bir yönetici ileride aynı hataya düşmeyerek şirketinin varlığını teminat altına alır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top