Sun Tzu, Savaş Sanatı, Bölüm X, Arazi Faktörü - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0


Savaş Sanatı'nın Onuncu Bölümü : Arazi faktörünün önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 


 "Farklı arazi türlerine uyum, ricat ya da ilerlemenin avantajları insan duyguları ve koşullar tüm bunlar mutlaka incelenmelidir." SUN TZU DER Kİ;


1 . Altı çeşit arazi vardır. (a) Düzgün arazi. (b) Karışık arazi. (c) İhmal edilecek arazi. (d) Dar geçitler. (e) Uçurumlu tepeler. (f) Düşmandan uzak pozisyonlar. 

2. Her iki tarafın da rahatlıkla girebileceği arazilere Düzgün Arazi denilir. 

3. Bu tür araziye düşmandan önce gelmeye; arazinin yüksek, güneşli bölgelerini tutmaya özen gösterin. Malzemelerinizi dikkatle koruyun. O zaman savaşa avantajla başlarsınız. 

4. Terk edilmesi  kolay olmakla birlikte yeniden ele geçirilmesi zor olan araziye Karışık Arazi denir. 

5. Bu tür bir araziden hazırlıksız düşmana saldırıp, yenebilirsiniz. Ama, düşman sizi hazırlanmış, bekliyorsa ve düşmanı yenemezseniz bu araziye dönüşünüz olanaksız olacak; sizin için felaketler birbirini takip edecektir. 

6. Arazinin konumu her iki tarafın da ilk adımda ele geçiremeyeceği türdense bu tür arazilere İhmal Edilecek Arazi denir. 

7. Böyle bir arazide, düşman bize cazip bir yem verse bile ilerlemektense gerileyerek düşmanı üzerinize gelmeye kışkırtmak gerekir. Düşman ordusunun bir kısmı üzerimize geldiğinde saldırı avantajı bizde olacaktır. 

8. Dar geçitlere gelince, ilk ele geçiren sizseniz kuvvetlerinizi dikkatle yerleştirip, düşmanın gelmesini bekleyin. 

9. Düşman ordusu sizin dar bir geçidi ele geçirmenize engel olduğunda, dar geçidin düşmanca korunuş tarzını inceleyin. İyi korunuyorsa üzerine gitmeyin. 

10. Uçurumlu tepeleri ilk siz ele geçirmişseniz, yüksek ve güneşli noktalara yerleşip düşmanı bekleyin. 

11. Düşman sizden önce davranıp yerleşmişse, üzerine gitmeyin. Düşmanı geri çekiliyor gibi yaparak yerinden çıkarmayı deneyin. 

12. Düşmanla aranızda oldukça büyük bir mesafe varsa ve her ikinizin de güçleri birbirine yakınsa savaşa girmek kolay olmayacağı gibi savaşın sonucu da her zaman lehinize olmayabilir. dir. 

13. Bu altı prensip Arazi faktörünün ana prensipleri Sorumluluk sahibi bir komutan bu prensipleri dikkatle incelemelidir. 

LI QUAN: Bunlara arazi faktörleri denilmesinin nedeni bu arazileri bilmeyen ya da anlamayan komutanın savaşı kaybedeceği gerçeğindendir.

MEI YAOCHEN: Askerin kendisinden yararlandığı ve üzerinde zaferi kazandığı yer arazidir. Bu nedenle arazi faktörüne en büyük önem verilmelidir.

# Herhangi bir sektörde yeni bir girişimin ayakta kalmasının yegane koşulu kurulan şirketin piyasaya adaptasyonundan geçer, her türlü piyasa koşullarına adaptasyon sağlayan şirketler geleceğin önemli şirketleri arasında yer almasını bilir.
14. Ordunun başına doğal nedenlerin dışında,daha çok komutanın hatalarından kaynaklanacak altı bela gelebilir.Bu nlar: (a) Geri çekilme (b) Baş kaldırma. (c) Çöküş. (d) Harap olmak. (e) Kargaşa. (f)  Bozgun. 

15. Diğer koşullar aynı kalmakla birlikte şayet bir birliğin karşısına kendisinin on misli bir düşman çıkarsa bu birliğin tek şansı kalır. Geri çekilme. 

16. Askerler çok güçlü ancak subayları zayıfsa sonuç baş kaldırmadır. Subaylar güçlü asker zayıfsa, sonuç çöküştür. 

17. Üst subayların kızgınlıkla amirlerine baş kaldırıp, baş komutanın emrini beklemeden kendi başlarına düşmanla savaşa kalkmalarının sonucu 'Harap Olmak'tır. 

18. Bir komutan zayıf, otoritesini yitirmiş, verdiği emirler açık,belirgin olmayıp, sürekli değişiyorsa; emrindeki subaylar da askerler de belirli görevlere sahip değil ve üstüne üstlük ordu katmanları düzensiz, rast gele kurulmuş ise bu duruma tek ad verilebilir. Kargaşa. 

19. Bir komutan düşmanın gerçek gücünü sezemez de, kendi zayıf bir birliğini kendinden güçlü düşmana saldırtır ya da seçme birliklerini güçlü düşmanı karşısında ordunun ön saflarına yerleştirmeyi ihmal ederse, bunun tek sonucu olabilir.Bozgun. 

ZHANG YU : Genel olarak düşmanı yenmenin yolu askeri liderin tek bir fikir üzerinde kenetlenerek tüm birliklerin aynı amaç üzerinde yardımlaşmasından geçer.

# Bir girişimin başarılı olması için şirketi kuran ve yöneten grubun ilk aşamada tek bir sektör üzerine yoğunlaşarak tüm enerjiyi tek bir vücut halinde o sektöre kanalize etmesi gereklidir aksi halde başarı imkansızdır.
20. Sorumluluk sahibi her komutanın yenilgiye düşmemek için dikkat etmesi gereken altı yol vardır. 

21.Arazinin doğal koşulları bir askerin en önemli müttefikidir.  Ancak,bunun yanı sıra, düşmanın gücünü sezme yeteneği, zafere giden güçlerin kontrolü, zorlukları, tehlikeleri, mesafeleri görme kapasitesi bir komutanın test sorularıdır. 

22. Bu hususları bilip savaş sırasında kullanan komutan savaşı kazanır. Bunları bilmeyen ya da kullanamayan komutan kaybetmeye mahkumdur. 

JIA LIN: Emrindeki askeri becerisine, cesaretine göre ayırmasını bilmeyen komutan kendi yenilgisini hazırlar. 

CHEN HAO: Yenilgiye yol açan altı neden vardır. Birincisi açık bir ceza ve ödül sisteminin eksikliği, ikincisi rakamların değerlendirilmesindeki yanılgı, üçüncüsü yetersiz eğitim, dördüncüsü mantıksız aşırı heyacanlanma, beşincisi kanun ve düzenin yetersizliği, sonuncusu ise güçlü ve sebatkar olanı seçmede yetersizliktir.

ZHANG YU: Bu hususlara dikkat etmeyen yenilecektir. Düşmanın içinde bulunduğu koşulları ve araziyi bilen komutan kazanacak, bilmeyen komutansa kaybedecektir.

# Şirket içi birimleri liyakat, bilgi ve birikim esaslarına göre planlamayan yöneticiler o şirketi piyasada tutmakta zorlanacaklardır.
23. Savaşın sonucunun zafer olacağı kesinse, başınızdaki hükümdar istemese bile savaşın. Ama, savaşın zaferle sonuçlanmayacağını görüyorsanız, hükümdar yalvarsa bile savaşmayın. 

24. Düşmana karşı savaşı kazanınca kavuşacağı şan, şeref ve şöhreti düşünmeden savaşan, gereğinde üstün düşman karşısında geri çekilmesini bilen, tek amacı ülkesini korumak olan komutanlar ülkelerinin mücevheridir. 

ZHANG YU: Hükümdarın emrinin tersine ilerleyen ya da çekilen komutanın amacı asla kişisel değildir. Komutan verdiği her emirde ülkesinin yararını ve emrindeki askerin yaşamını düşünen kişidir. Böyle yararlı hizmetkarlar ülkenin servetidir.

# Hangi konuda olursa olsun, sahada çalışan şirket personeli gördüğü aksaklıklar hususunda gerekli önlemleri almaktan çekinmemelidirler. Bu davranış hem çalışanın kişisel gelişiminde önemli gelişmeler yaratır hem de o kişinin özgüven kazanmasını sağlar bu da şirketin insan kaynakları alanında sıkıntı çekmemesinin önünü açar, sahada yetişen çalışan şirketin servetidir.

25. Askerlerinize öz çocuklarınız gibi bakın, sizi en derin vadilere kadar takip edeceklerdir. Onlara yetişkin oğullarınız gibi bakın, yanınızda ölmeyi her şeye tercih edeceklerdir. 

LI QUAN: Askere doğru davrandığınızda askerin tüm gücü emrinizde olacaktır.

# Her koşulda çalışanlarla iyi diyalog kurabilen yöneticiler gelecekte varolacak sorunların da bir nebze önüne şimdiden set çekmiş olurlar.

26. Ancak, askerinize düşkün olduğunuz halde otorite kullanamıyorsanız; yumuşak kalpli olduğunuz halde emirlerinizi  dinletemiyorsanız, askerleriniz arasında kargaşa hüküm sürüyorsa, askerleriniz yaramaz çocuklara dönmüştür. Hiç bir işe yaramazlar. 

ÇAO ÇAO: Askere sadece ödül ya da sadece ceza uygulamak hiç bir amaca hizmet etmez. Ceza ve ödül uygulaması birlikte uygulanmadığında asker şımarık bir çocuk gibi ya her yaptığı için ödül bekleyecek ya da tümüyle mutsuz olacaktır. Bu uygulamadan yararlı bir sonuç çıkmayacağı gibi vereceği zarar da büyük olabilir.

# Şirket içindeki dengeleri her zaman gözeten yönetici şirket içindeki barışa en büyük katkıyı sağlayan kişidir.
27. Askerlerimizin savaşa hazır olduğunu bilmemize rağmen, düşmanın savaşa hazır olmadığının farkında değilsek, zafere giden yolun ancak yarısındayız demektir. 

28. Düşmanın savaşa hazır olmadığını bilmekle birlikte kendi askerlerimizin savaşa henüz hazır olmadığı gerçeğini göremiyorsak zafere giden yolun henüz yarısındayız demektir. 

29. Düşmanın savaşa hazırlıklı olduğunu, kendi askerimizin savaşa hazır olduğunu bilmemize rağmen, üzerinde bulduğumuz doğal koşulların savaşmaya uygun olmadığını göremiyorsak zafere giden yolun yine yarısındayız demektir. 

WANG XI: Kendinizi bilirken düşmanı bilmiyor ya da düşmanı bilirken kendinizi bilmiyorsanız her iki durumda da zaferden emin olamazsınız. Kendinizi de düşmanınızı da adamakıllı tanıdığınızda bile savaşa kendinizi hazır görüyorsanız yine de bulunduğunuz arazinin avantajlarını ya da dezavantajlarını değerlendirmeyi unutmamanız son derece önemlidir.

# Bir şirketin  yöneticisi tüm birimler hakkında yeterli bilgiye sahipse hizmet verilen sektörlerde ne tür dinamik atılımlar yapacağına dair en önemli fikirlere de sahip olmuş demektir.

30. Deneyimli asker, harekete geçtiğinde asla şaşırmaz, birliğini asla kaybetmez. 

31. Sonuç olarak "Savaş Sanatı'nın ünlü bir deyişinden bahsedelim: "Düşmanı bildiğiniz kadar kendinizi de biliyorsanız, zafer konusunda şüpheniz olmasın. Bunun yanında, 'Cennet'i biliyor, 'Dünya'yı tanıyorsanız zaferiniz kesin olacaktır.

DU MU: Harekete geçmeden zafer ya da yenilgi öngörebiliyorsanız savaş sırasında karışıklığa düşmez elinizdeki güçleri boşuna yıpratmazsınız. 

MEI YAOCHEN: Düşmanın avantajları ile kendi avantajlarınızı görebildiğiniz sürece tehlikede değilsiniz. Hava ve arazi faktörlerini iyi bildiğinizde ise karşınıza geçilmez geçitler çıkmayacaktır.

# Her türlü piyasa koşulunda şirket çalışanlarıyla bir bütün olan ve var olan enerjiyi planlanan alanlar üzerine sevk edebilen yöneticiler her bir hamle öncesinde elinde yeterince potansiyeli barındırıyor demektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top