Last Articles

Recent Posts: Label / Tag Ex:

Thursday, February 20, 2020

Girişimciler İçin Altın Kurallar #9

Bir işletme ancak içinde barındırdığı departmanların bir bütün içinde ahenkle ve barış esasında çalışma yapmasıyla ayakta kalabilir. Her departmanın bir lider ekibinin olması gerekir, lider ekipler dönem dönem değiştirilmeli ve herkesin sorumluluk alması sağlanmalıdır, işletmenin masraflarını minimuma indirebilmesi için tek geçerli yol orada çalışan lider ekiplere şirketten hisse vermektir, aidiyet duygusu gelişen çalışanlar kendi işletmelerinde çalıştıklarını bildikleri için yapılacak her hatadan kendilerinin zarar edeceğini bilecekleri için bu disiplinde çalışmalarına yön vereceklerdir. 


No comments:

Post a Comment