Düzensizlik, olasılıklar ve bilgi


Düzensizliğin olduğu yerlerde olasılıklar, olasılıklar olduğu yerde bilgi vardır.

Post a Comment

Previous Post Next Post