Last Articles

Recent Posts: Label / Tag Ex:

Friday, March 6, 2020

La Dolce VitaEn sefil hayat bile her şeyin önceden belirlendiği toplum tarafından düzenlenen bir varoluştan daha iyidir.
~La Dolce Vita

No comments:

Post a Comment