Last Articles

Recent Posts: Label / Tag Ex:

Tuesday, March 17, 2020

Girişimciler İçin Altın Kurallar #28

Girişimciler İçin Altın Kurallar #28

Halkın satın alma gücü düştüğünde hizmet alanlarındaki sektörel ciro oranları da otomatik olarak düşecektir, bu gibi dönemlerde vergiler artacağı gibi ödeme dengeleriniz de sekteye uğrayabilir.

No comments:

Post a Comment