Tuesday, May 12, 2020

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

No comments:

Post a Comment