Last Articles

Recent Posts: Label / Tag Ex:

Sunday, March 31, 2019

March 31, 2019

Zamanda YolculukEinstein, 1905'de uzayın, uzay-zaman adlı dört boyutlu bir dokuya sahip olduğunu ve garip bir biçimde kütle veya hız arttırıldığında hem uzayın, hem de zamanın eğrildiği şeklinde bir açıklama ile rölativite teorisini tanıttı. Yani, ne kadar hızlı hareket edersen, zaman, o denli yavaşlar. Etrafınızdaki kütleyi katlanır seviyelerde arttırdığınızda da benzer etkiyi yaşarsınız.
March 31, 2019

En sefil hayat bile her şeyin önceden belirlendiği toplum tarafından düzenlenen bir varoluştan iyidir. La Dolce Vita Filmi'nden Bir Sahne

dolce vita tatli hayatDram , Komedi , Romantik Film türlerininin önemli başyapıtlarından biri olan 1960 - İtalya ,  Fransa ortaklaşa yapımı La Dolce Vita Filmi Roma şehir yaşantısının modern yozluğunu ve sofistike ahlak çöküntüsünü yüksek sosyetenin peşinde koşan bir gazetecinin gözünden anlatır. Genç gazeteci Marcello Rubini gerçek bir eser yaratmanın düşüyle yaşar; ancak çalıştığı gazetenin ona sağladığı para ve prestijden de vazgeçemez.

Friday, March 29, 2019

March 29, 2019

Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye Kitabından Seçme Haritalar(Maps From Piri Reis Kitab-ı Bahriye Book)

Piri Reis, 16. yüzyılda yaşayan büyük bir denizci, coğrafyacı ve haritacıdır. Hala bilinmeyen birçok yönü olan bu denizci, edindiği tecrübe ve bilgileri, gezip gördüğü yerleri, yabancı kaynaklardan da istifade ederek, tarihi ve coğrafi özellikleriyle birlikte 1513′te Kitab-ı Bahriye isimli eserinde toplamış, deniz ve karaların haritalarını çizmiştir.
Harita tipik bir deniz haritasıdır. Enlem ve boylam çizgileri yerine rüzgar gülü ve yön çizgileriyle, efsanevi ve gerçekçi resimlerle süslenmiştir. Tamamının 21 veya 22 parçadan oluştuğu tahmin edilen haritanın, eldeki bu tek parçası, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde korunmaktadır.
March 29, 2019

İlk Türk Haritası (Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügatit Türk Kitabından)(First Turkish Map from Kaşgarlı Mahmut)

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün pek çok önemli özelliği arasında eserin ilk sayfalarında yer alan bir de harita bulunmaktadır. Bugünkü bilgilerimize göre bu, bir Türk’ün çizdiği ilk dünya haritasıdır. Kâşgarlı Mahmud, dönemindeki Türk topluluklarının hangi bölgelerde yaşadığını göstermek amacıyla çizdiği bu haritaya bazı ulusların yaşadığı bölgeleri de ekleyerek yeryüzündeki belirli bölgeleri gösteren bir dünya haritası oluşturmuştur. Bugünkü haritacılık tekniklerine göre ilkel sayılabilecek bu harita, on birinci yüzyıl koşullarındaki coğrafyacılık bilgilerine ve tekniklerine göre çok ileri düzeydedir.

March 29, 2019

Fatih Saraçhane Arkeoloji Parkı ve Aziz Polieuktos Kilisesi Kalıntıları

Saraçhane'deki Ayios/Hagios/Aya Polyeuktos kazılarıyla ilgili R.M Harrison, Hayes isimli arkeologların "Excavation at Saraçhane in İstanbul "adlı araştırma, kazı raporları var. Ayrıca Polyeuktos kazılarında çok miktarda, seramik, taş, sütun başlığı, sütun tamburu ve sütun gövdesi elde edilmiştir. Bunların bir çoğu kalıntıların ortasında istifli(veya yığılmış) olarak durmakta. İstanbul Arkeoloji müzesinde ise seçilmiş başlıklardan görülebilir.

March 29, 2019

Marmaris Kalesi ve Müzesi Ziyaretim

Marmaris Müzesi

Marmaris Müzesi, Marmaris Kalesi içinde yer almakta. Kalenin 1980-1990 yılları arasındaki restorasyonu sonrasında alan 1991 yılında müze olarak hizmete girmiş. Marmaris Müzesi'nde yedi kapalı bölüm bulunmakta. Bunlardan ikisi arkeoloji salonu olarak, biri de etnografya salonu olarak hizmet vermekte. Kalan bölümler ise sanat galerisi ve depo olarak kullanılmakta.