Sun Tzu, Savaş Sanatı, Bölüm V, Enerji - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0
sun tzu savas sanati

Savaş Sanatı'nın Beşinci Bölümü : Enerjinin önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 

"İyi komutanlar savaş alanında bireylerden değil ordunun momentinden sonuç ararlar" SUN TZU DER Kİ;

1 . Büyük bir gücün kontrolü ile bir kaç kişinin kontrolü aynı prensiplere bağlıdır. Sadece rakamların bölünmesi gerekir. 

2. Kumandanız altında bulunacak büyük bir ordu ile küçük bir birlik arasında büyük bir fark yoktur. Sadece işaretleme kullanımı değişir. 

ÇAO ÇAO : Flama ve seslenmeler birliklerin ilerlemesi ve harekatların koordinasyonu için kullanılan işaretlerdir.

#Şirket içindeki güç dengesinin kontrolü şirketi oluşturan birimlerin kontrolüyle eşdeğerdir.

denge kontrolu

3. Ordunuzun düşman saldırısına sarsılmadan dayanabilmesinin güvencesi dolaylı veya doğrudan yapılacak manevralara bağlıdır. 

JIA LIN : Düşmanı karşınıza aldığınızda koordineli sürpriz baskınlarla çevresini kuşatacak olursanız düşman karşısında daima kazanır asla yenilmezsiniz.

HO YANXI : Ordu birbiri içinde eriyen pek çok dönüşüm geçirir. Orduda hiçbir şey ne ılımlı ne de sivridir. Asker adil bir amaç için yetiştirilmişse bu asker ılımlıdır. Düşmanın karşısında değişim göstermesini bilen ordu ise sivridir. Sizin açınızdan ılımlı olanı düşmanın sivri görmesinin sivri olanı ise ılımlı görmesini sağlayın. Ilımlı sivri, sivri ılımlı olsun. Genellikle tüm askeri operasyonlarda aynı anda hem ılımlılık hem de sivrilik yani doğrudan savaş ve sürpriz baskınlar bir aradadır. Ilımlı ve sivri yöntemlerin bir arada kullanılmadığı savaşlarda kazanılacak zafer sadece şanslı bir zafer olacaktır.

#Şirketinizin piyasa şartlarında oluşacak bir krizde ayakta kalmasının güvencesi kriz şartlarına uyum sağlayarak bu krizi lehine döndürecek yeni yatırımlara yön vermektir.


ZHANG YOU : Neyin ılımlı neyin sivri olduğu hakkında herkesin farklı açıklamaları vardır. Ilımlılık ve sivrilik sabit olmayıp daha çok çembere benzer. Tang Hanedanı’nın ünlü savaşçı imparatoru Tai Zong düşmanın ılımlılık ve sivrilik düşüncelerini önceden anlayıp kullanarak düşmanı nasıl gafil avladığını, ılımlı ve sivri yöntemleri bir arada kullanarak düşman tarafından anlaşılamadan nasıl zafer kazandığını anlatır.

4. Ordunuzun düşman üzerindeki etkisinin yumurta karşısındaki değirmen taşına benzemesi, düşmanın zayıf ve güçlü yanlarını keşfetme bilimindeki başarınıza bağlıdır. 

ÇAO ÇAO: Tam boşluğa tam dolulukla saldır.

ZHANG YU : Usta savaşçı düşmana gitmez, düşmanı kendisine getirir. İşte buna düşmanın ve bizim doluluk ve boşluk prensibimiz denir. Düşmanın üstünüze gelmesini sağladığınızda üzerinize gelecek düşman gücü boşalmış olacak, düşman üzerine gitmediğiniz sürece ordunuz dolu kalacaktır. Boşluk üzerine dolulukla saldırmak yumurtaya değirmen taşı ile saldırmaya benzer. Yumurtanın kırılması kaçınılmazdır.

#Rekabet edilecek firmalara karşı değirmen taşı gibi ol, eğer rakip firmaların eksi ve artı yönlerini iyi bilirsen onla mücadele etmekten daha kolay bir iş yoktur.

5. Her türlü savaşta doğrudan metod, çatışmaya girmekte kullanılır; ancak zaferin güvencesi dolaylı metotlardadır. 

ÇAO ÇAO : Düşmanla doğrudan karşılaşma düşmanı karşıya alırken kanatlardan sürpriz baskınlar düzenlemektir.

#Rekabet şartlarını sen belirlediğin sürece mücadelenin de ne yönde evrileceğine sen karar vermiş olursun.


mucadeleyi kazanmak

6. Beceriyle uygulanan dolaylı taktikler hava ya da yeryüzü gibi tükenmez; nehir ya da ırmakların akışı gibi durmaz; güneş ya da ay gibi yeniden doğmak için batar; dört mevsim gibi geri gelmek üzere gider. 

LI QUAN : Cennet ve toprak hareket ve durgunluğu simgeler. Nehirler kesintisiz akışın temsilcisidir. Beklenmedik sürpriz baskınlar tıpkı hava koşullarının bitmek tükenmek bilmeyen değişikliğine sahiptir.


ZHANG YU : Güneş ve ay gökyüzünde yol alırlar; batar ve yeniden doğarlar. Dört mevsim birbirini takip eder; canlanır ve sönerler. Sürpriz baskınlarla geleneksel doğrudan savaş da aynı benzerlik ve bütünlük içinde başlar ve sürekli dönüşüm gösterir.

#Müşteri memnuniyeti ve bu memnuniyeti artıracak eylemler çığ gibidir, düzenli hizmetler müşteri kitlenizin artmasındaki en büyük etkenlerden biridir.

7. Sadece yedi nota bulunmasına karşın bu yedi notanın karışımından pek çok melodi yaratılır. 

8. Sadece beş ana renk ( mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah) olmasına karşın bu beş rengin karışımı ile sınırsız renk üretilebilir.

9. Sadece dört tad (acı, ekşi, tatlı, tuzlu) bulunmasına karşın bu dört tadın karışımları ile sonsuz sayıda lezzet ortaya çıkar. 

10. Savaşta, doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiden fazla saldırı metodu yoktur. Ancak bu iki metodun karışımları çeşitli manevra yöntemlerini oluşturur. 

11. Doğrudan metod da dolaylı metod da sonunda birbirine bağlanır. Bu sonsuz dairede ilerlemek gibidir. Asla bitmez. 

MEI YAOCHEN : Değişken harekatın kullanımı sınırsızdır.


WANG XI : Düşman sizi tüketemez.

#Şirket içinde ne kadar farklı ve aykırı fikre sahip olan çalışan varsa bu şirketin ilerlemesi için gerekli olan potansiyel de o kadar üstün düzeydedir.

bakis acisi

12. Orduların saldırısı sel baskınına benzer. Karşısına çıkan taşları bile sürükler. 

13. Verilecek bir kararın kalitesi avına saldırıp parçalayan şahinin süzülüşündeki ahenge, zamanlamaya benzer. 

14. Bu nedenle, usta savaşçı saldırıda korkunç, karar vermede çabuk olandır. 

15. Enerji gerilmiş yay, kararsa okun atılmasıdır. 

DU MU : Ordunun savaş momenti öylesine şiddetlidir ki serbest bırakıldığında düşmanı yok eder. Gerilmiş yaya benzetilmesinin nedeni budur.

#Birbirine kenetlenmiş çalışanlardan oluşan bir şirketin başaramayacağı hiç bir iş ve proje yoktur. 

16. Savaşın kargaşa ve gürültüsü içinde düzensizlik varmış gibi gözükse de bu yanıltıcıdır. Bütün karışıklık içinde ordunun başı ile sonu görülmeyebilir, ancak bu aynı zamanda yenilginin ilacıdır. 

17. Çalışılmış düzensizlik, disiplinin; çalışılmış korku, cesaretin; çalışılmış zayıflık, güçlülüğün hazırlayıcısıdır. 

LI QUAN : Hükümetin düzenini  istismar edip yönetilenlerin rahatını sağlamayı ihmal ederek halkı gücendirmişsen orada düzen kalmayacaktır.

JIA LIN : Düzeni kötüye kullanmak düzensizlik yaratır. Cesaret ve güç kötüye kullanıldığında ise korkaklık ve zayıflık yaratılmış olur.


DU MU : Düşmanı ülkenin düzensizlik içinde bulunduğuna inandırmanın ilk koşulu tam bir düzene sahip olmaktır. Ancak o zaman yapay düzensizlik yaratılabilir. Düşmanı korkak olduğuna inandırmanın tek yolu da tam anlamıyla cesur olmaktır. Ancak o zaman korkaklık taklidi yapılabilir. Düşmanı gevşetmek amacıyla kendini zayıf göstermenin yolu da tam anlamıyla güçlü olmaktır. Zayıf rolü oynamak o zaman kolaylaşacaktır.

# Şirket içinde disiplini sağlamak olmazsa olmazdır, ancak disiplini sağlamak için de birimler arası hiyerarşinin bozulmamasına dikkat etmek elzemdir.
denge kurmak


18. Düzenliliği düzensizlik pelerinin altına saklamak kısaca bir bölme meselesidir. Cesareti ürkeklik gösterisi ile örtmek, ilerisi için enerji biriktirmektir. Gücü zayıflık maskesi altına almaksa savaş taktik manevrasıdır. 

WANG WI : Düzen ve düzensizlik örgütlenme değişiklikleridir. Örgütlenme düzenli uygulama demektir. Cesaret ve korkaklık moment ya da güç değişiklikleridir. Güç ve zayıflık da yapı değişiklikleridir.

LI QUAN : Moment gücüne sahip ordular ürkek olduklarında bile cesurlaşır. Moment gücünü yitiren ordu ise cesur olsa bile ürker. Savaş konumunda hiçbir şey sabit kalmaz, momente göre her şey değişir.


CHEN HAO : Ürkek ayağını sürerken cesur çabuk davranır. Düşman ilerlemediğini gördüğünde ürktüğünü düşünecek ve seni hafife alacaktır. O zaman düşmanın gevşemesinin sağlayacağı avantajı moment gücü olarak alarak saldır.

#Şirket içindeki düzenin sağlanmasında en önemli etkenlerden birisi iş bölümünü adil yapmaktır, her bireye yapabileceği ve başarabileceği görevleri vermek en doğru seçimdir.

19. Böylece düşmanı harekete zorlama ustalığına sahip komutan, düşmanı yanıltıcı manevraları ustalıkla kullanır;  düşmana bazı önemsiz yemler verip düşmanı yeme saldırtır. 

20. Yemleri sürekli olarak göstererek düşmanı sürekli hareket etmeye zorlar; sonra da asıl ordusuyla pusuya yatar, düşmanı bekler. 

ÇAO ÇAO : Düşmanın takip edeceği yemler düşmana tükenmiş olduğunuzu belirtecek yemlerdir. Düşman daima avantajın peşinde olacaktır.

DU MU : Yalnızca tükenme ve zayıflık izlenimi vermek değildir. Düşmanınızdan güçlü olduğunuzda düşmanı üstünüze çekmek amacıyla kendi düşmana zayıf göster. Düşmanından zayıf olduğunda ise kendini olduğundan güçlü göstererek düşmanın üzerine gelmesine engel ol. O zaman düşmanın hareketlerini yönlendirmiş olursun. Düşman avantajlı bir durumun peşine düşeceğinden seni takip edecek bu da sana düşmanı kuracağın bir tuzağa çekmekte fırsat yaratacaktır.

# Rekabet edilen şirketleri ezici güçle mağlup etmenin yolu o şirketi kendi manevralarınla yormaktan geçer.


WANG XI : İster düşmanın seni takip etmesini sağla isterse senden bir şey almaları için tahrik et emrinde savaşa hazır kuvvetin bulunmasına dikkat et.

21. Akıllı savaşçı, birleşik enerjinin etkisine inanır; bireysel bazda, savaşçılarından aşırı beklentide bulunmaz. Becerisini doğru adamları seçip, yan yana getirerek birleşik enerjiyi üretip, kullanmakta gösterir. 

LI QUAN : Savaş esnasında moment gücüne sahip olduğunda en ürkek asker bile cesaretle dolacaktır. O zaman aralarında yeteneklerine göre seçim yapmak ve uygun sorumluluklar vermek mümkün olabilecektir. Cesur olan savaşabilir, dikkatli olan savunabilir, zeki olan da bilgi akımını sağlar. Böylede orduda yararsız kimse kalmaz.

MEI YAOCHEN : Sıradan insanlardan bireysel güç beklemek zordur, ancak moment gücü ile insanları hareketlendirmek daha kolaydır. Lidere düşen doğru kişileri seçip moment gücünün işi yapmasını beklemektir.


ZHANG YU : Sorumluluk dağıtmanın ana kuralı açgözlülüğün kandırmanın zekanın ve cesaretin kullanılmasıdır. Her bir faktörün cazibesi kullanılırken insanları yapamadıkları işler için suçlamaktansa her birine kapasitelerine uygun sorumlulukları belirlemelisin.

#Başarmanın yolu birlikte hareket etmekten geçer, şirket içindeki tek bir çalışanı bile hareket edilen birliğin dışında tutmamaya özen göstermek gerekir, başarmak için gereken enerji ancak bu şekilde bir arada tutulabilir.

enerji

22. Savaşçılar, birleşik enerjiyi kullandığında, düşmanın üzerine tepelerden aşağı yuvarlanan taşlar gibi akarlar. Unutmamalı ki bir taş düzlükte hareket edemez; dört köşeli ise tepelerden de akamaz. Savaşçı, taşlarının yuvarlak olmasını sağlamalıdır.Ustalık budur. 

23. Usta savaşçıların ürettikleri enerji binlerce metrelik dağlardan yuvarlanarak dolu dizgin akan yuvarlak taşların momentidir. Bu, enerji hakkındaki sözlerimin sonudur.

DU MU : Bin metre yüksekteki dağdan yuvarlanacak kayaları durdurmak imkansızdır. Bunun nedeni kayalar değil dağdır. Zayıf ile cesuru yan yana getirip birleştir, zafer için savaşma cesaretini aşılamış olursun. Bunun nedeni bireyler değil birlikteliğin momentidir.


DU MU : Akıllı komutan doludan uzakta durup boşa saldırır. Bu nedenle yapacağı ilk iş kendisini  ve düşmanının boşluğunu ve doluluğunun anlamak olmalıdır.

#Proje odaklı işlerde işe farklı pencereden bakabilen kişileri gruba dahil etmekte her zaman fayda vardır, bir kişinin göremediğini diğer bir çalışan görebilir bu da çözüm üretmekte en kullanılası yoldur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top