Sun Tzu, Savaş Sanatı, Bölüm III, Savaşta Strateji - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0


Savaş Sanatı'nın Üçüncü Bölümü : Stratejinin önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 

 "En iyi zafer savaşmadan kazanılan zaferdir" SUN TZU DER Kİ;

1. Savaş Sanatı'nın en pratik kavramı, düşman ülkesini tümüyle, zarara uğratmadan ele geçirme fikridir. Yakıp yıkmanın kimseye faydası olmaz. Aynı şekilde, bir orduyu da tümüyle ele geçirmenin nimetleri sınırsızdır. 

#ÇAO ÇAO : Hazırladığınız orduya düşmanın içlerine girebilir, düşmanın iç kaleleriyle dış sınırları arasındaki alanı bloke ederek aralarındaki iletişimi keser, düşmanı teslim olmaya zorlayabilirseniz bu en büyük başarı olur. Düşmana ölümüne saldırarak ülkeyi zorla ele geçirmek daha küçük bir başarıdır.

#JIA LIN : Düşman ülkesine zarar vermeden ele geçirdiğinde kendi ülkene de zarar vermemiş olacaksın. Bu en büyük başarıdır.

#LI QUAN : Bu bölüm bize kayletmenin en önemli iş olmadığını anlatmaktadır.

#DO YOU : En büyük aşarı düşmanın teslim olmasını becermektir. Saldırarak yok etmek büyük başarı sayılmaz.

#HO YANXI : En iyi politika strateji ve baskı kullanarak olayların akışını düşmanın kendi arzusu ile teslim olmasına çevirmektir.

#ZHANG YU : Dövüş sanatlarında ustalaş, düşmanını iyi değerlendir, düşmanın ruhunu ve yönünü yitirmesine yardımcı ol ki karşındaki ordu savaşa bile girmeden işleyemez hale gelsin. Buna Tao usulu zafer denir. Düşman ordusunu yok edip komutanlarını öldürmek, düşman siperlerine dalıp düşman topraklarını savaşarak ele geçirmek ise zorla elde edilen zaferdir.

#WANG XI : Ülke, ordu, alay, bölük, manga, büyük ya da küçük tüm birimlere ne kadar az zarar vererek ele geçirirsen, değerin o denli yükselecek, yok edecek olursan da o derece düşecektir.

#Hizmet verdiğiniz sektörde rakip firmanızı kötüleyerek ve hizmetlerini karalayarak çalışma alanınızı büyütemezsiniz, izleyeceğiniz yöntem ve pratik iyiye iyi demektir, kendi hizmetinizin avantajlarını anlatarak rekabet gücünüzü artırıp sektörde tutanabilirsiniz.


2. Bu nedenle, savaşların tümünde savaşarak zaptetmek en üstün başarı demek değildir. Üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır. 

#ÇAO ÇAO: En üstün başarı düşmanın gerçek düşmanlıklar doğmadan teslim olmasıdır.

#LI QUAN : Düşmanına yapacağın planlama ile galip gel.

#CHEN HAO : Savaşta düşmanı öldürmek zorunluluktur. Bu nedenle en büyük başarı savaşmadan kazanmaktır.

#JIA LIN : Birliklerini öylesine yüksek göster ki düşman savaşa girmeden teslim olmak zorunda kalsın. bu tür zafer taktikle, şiddetle veya katliamlar kazanmaktan daha kıymetlidir.

#MEI YAOCHEN : Buna zarar vermekten kaçınma meselesi denilebilir.

#ZAHNG YU : Zaferi büyük savaşların sonucunda kazanmak çok kayıp verileceğinden iyi değildir. Savaş ödülleri ile cezalarını açık anlaşılır hale getirip savaş makinelerini bakımlı tutar, birliklerinle komutanlarını iyice eğitirsen ve bu üstün konumunu düşmanına kabul ettirme becerisini göstererek düşmanı psikolojik olarak çökertebilirsen buna başarı derim.

#WANG XI : Askeri operasyonlarda önemli olan düşmanla savaşmaktan çok düşmanın stratejisini çökertmektir.

# Rakip firmanın niş alanınızda sizin müşterilerinizi elinizden almasını önlemek için hizmet planlamanızı kusursuz hazırlamalı ve alanda oluşabilecek riskleri anında çözebilmelisiniz. Önemli olan rakip firmanızın stratejisini çözüp onu bloke etmektir.

3. (a) Komutanlığın en üstün meziyeti düşman planını çözüp, kırmaktır. 

#ÇAO ÇAO : Düşmana saldırının en uygun zamanı düşmanın planlarını hazırlamakta olduğu andır.

#DU YOU : Düşmana tam kuvvetlerini harekete geçirme planları yaparken saldırarak baskın yapmak en iyi çözümdür. Büyük savaşçı imparatorlardan biri; 'Başlarını beladan kurtarmakta başarılı olanlar bu belayı önceden görerek daha ortaya çıkmadan yok etmesini bilenlerdir. Üzerlerine gelen düşmana galip gelenler düşmana hazır olmadan saldıranlardır.' demiştir.

#MEI YAOCHEN : Buna zekanın zaferi denilir.

#WANG XI : İnsanların karşısına akıllı planlama ile çıkmak en büyük başarıdır.

#HO YANXI : Düşman size saldırı amacıyla tuzak kurmaya hazırlandığında ona saldırın, işiniz kolaylaşacaktır. Düşman ordusunun yönünü keşfederek birliklerinizi o yönde ilerletin, düşmana amacının daha en başında yüklenin.

#ZHANG YU: En iyi askeri operasyonun düşmana stratejik saldırıda bulunmanın olduğu bunun da alışılmadık askeri taktiklerin ve gizli hesaplamaların kullanılması yöntemiyle düşmanla savaşa bile girmeden düşmanı yenmek olduğudur.

3. (b) En iyi ikinci meziyet düşman güçlerinin birleşmesini engellemektir.

#LI QUAN : Bu konu düşmana henüz daha ittifak oluştururken saldırma meselesidir.

#CHEN HAO: Bazılarının bu konudaki yorumu, düşmana tam herekete geçtiği veya ittifak için görüşmeleri sürdürdüğü anda saldırarak yenmenin daha kolay olduğudur.

#MENG SHI: Güçlü müttefiklerle işbirliği düşmanlarınızı ürkütecek saldırıdan caydıracaktır.

#MEI YAOCHEN : Buna gözdağı ile zafer denir.

#WANG XI : Düşmana tam olarak karşı çıkamadığınız durumlarda yapılacak en iyi iş düşmanın müttefikleri ile arasını bozarak düşmanı yalnız bırakmaya çalışmaktır.

#HO YANXI : Asıl mesele düşmana sadece tam temas kurulduğunda saldırmaktır. Bu sırada daha düşmanla sıcak temas kurulmadan önce sahte güçlerle düşmana göz dağı verip düşmanı ürküterek düşmanı ne gerileyebilir ne de ilerleyebilir duruma sokmayı becermek önemlidir. Düşman şaşkınlığa düştüğünde ise vurucu darbe indirilerek düşman ele geçirilecektir. Yaptığınız oyun komşularınızı da etkileyeceğinden düşmanınız yalnız kalarak iyice zayıf düşecektir.

3. (c) Üçüncüsü ise düşman ordusuna savaş meydanında taarruzda bulunmaktır. En kötü meziyet ise surlarla korunan bir kentin kuşatılmasıdır. 

#ÇAO ÇAO : Bu ordunun tam kurulduğu zamanı belirtmektedir.

#JIA LIN : Başarılı saldırıda üstün olmak birlikleri yıpratmadan harekete geçirmeye bağlıdır. Bu nedenle ünlü bir savaşçı-komutan 'Çıplak kılıçların önünde zafer arayan komutan iyi komutan değildir' demiştir.

#MEI YAOCHEN : Buna savaşın saferi denir.

3. (d) En kötü meziyet ise surlarla korunan bir kentin kuşatılmasıdır.

#ÇAO ÇAO: Düşman kaynaklarını toparlayarak kalın surların arkasında savunmaya çekildiğinde bu düşmana saldırmak askeri operasyonların en zayıfıdır.

#LI QUAN : Bir orduyu kalın surların ardındaki bir şehirde kuşattığınızda subaylarınız gevşeyecek, askerleriniz tembelleşecektir.

#DU YOU: Şehirlere saldırarak kasabaları katletmek saldırıların en kötüsüdür, kayıplarınız çok artacaktır.

#WANG XI : Şehir ele geçmeden askerleriniz ölecek ya da sakat kalacaktır.

#ZHANG YU: Şehirlerin kuşatılıp kasabaların katledilmesi sadece orduyu yaşlandırıp kaynakların gereksiz kullanılması ile sonuçlanmayacak pek çok da asker kaybına neden olacaktır. Bu nedenle de en kötü askeri saldırı türü olarak kabul edilir. Bir şehri kuşattığınızda gücünüz tükenecektir. Bu nedenle muhasara ancak başka çare kalmadığında uygulanacak bir yöntemdir.

#Sektörde kemikleşmiş bir hizmet ağı olan bir firma ile asla rekabete girişmeyin bu sizin hem zamanınızı hem de enerjinizi tüketecektir. Bunun yerine kendinize yakın firmaları seçip onlarla rekabet şartlarını belirlemek daha anlamalı olur.4. Savaşta ana kurallardan biri, mümkün olabildiğince surlarla  korunan  kentlerin  kuşatılmasından kaçınmaktır. Kuşatmada kullanılacak savaş gereçlerinin hazırlanması bile aylar sürecektir. 

#DU MU: Verilecek kayıpları azaltmak amacıyla savaş öncesi tamamlanması gereken makine teçhizat hazırlıklarının yeterli seviyede yapılması gerekir. Eski bir deyişle de vurgulandığı üzere; ' Savaş makinelerini harekete geçiremeyenin başı beladan kurtulmaz.'

#MEI YAOCHEN: Gerek gözdağı verme gerekse kullanımının düşmana karşı üstünlük sağlamaya yeterli olmadığı ve tek çarenin düşman ülkesine saldırı olarak kaldığı konumlarda yapılması gereken şey yeterince hazırlık yapmaktır.

#ZHANG YOU: Kızgınlığa kapılarak saldırıda acele edilmemesi gerekir.

#Eğer rekabet etmeyi planladığınız firma her alanda personel ve teçhizat olarak sizden güçlü ise asla bu firma ile rekabete tutuşmayın. Şirketinizin yaşamsal faaliyetlerini tehlikeye sokan bir girişimin olması durumunda ise savunmaya geçmeniz sizin için hayati öneme sahiptir.

5. Öfkesini kontrol etmesini bilmeyen komutan ordusunu düşman üstüne karınca sürüsü gibi yollayandır. Bu taktik, ordusunun en az üçte birinin daha savaşın başında boşu boşuna yok olmasından başka sonuç getirmez. Özellikle kuşatma esnasında başa gelen en büyük felaket budur.

#ÇAO ÇAO : Komutan öfkeye kapılarak kuşatma gereçlerini beklemeden askerini bir karınca sürüsü gibi düşman surlarına sürecek olursa elde edeceği sonuç askerlerinin ölümü ya da sakat kalması olacaktır.

# Hazırlık yapmadan hiç bir bilgi ve birikimi olmadan yeni bir sektöre giriş yapmayınız, gerçek lider firmasını ayakta tutarken tutarlı kararlar alabilendir.

6. Akıllı  lider düşman ordusunu savaşmadan, düşman kentlerini kuşatmadan ele geçirmesini bilir. Düşman krallığını savaş meydanında uzun sürecek savaşlardan çok savaş oyunları ile bitirir. 

#JIA LIN : Düşman hatlarındaki çatlaklardan düşman içine süzülürken kendini düşman halkına sevdirmeyi başaracak olursan düşmanı içerden fethetmiş olursun. #LI QUAN : Düşman karşısında üstün olmayı düşmanla savaşmaktan çok düşmanın savaşma arzusunu kıracak taktiklerde ara düşman şehirlerini strateji ile ele geçir. Düşman ülkelerini incelikle yok ederken kendi güçlerini usta tuzaklardan koru. 

#MEI YAOCHEN : Savaş insanları yaralar, kuşatma ise her şeyi yok eder.

#HO YANXI : Büyük stratejisyenler asla doğrudan savaşa girmezler. Kuşatma konusunda deneyimli komutanlar birliklerini asla kuşatmaya sokmazlar. Düşman üzerine uzun ve gereksiz seferlere çıkmaktansa daha çok düşmanı kendi üzerinize çekip orada yok etmeye bakarlar.

#ZHANG YU: Tecrübeli bir savaş ustası düşman planlarını bozarak düşmanın müttefikleri ile olan ilişkilerine zarar vererek düşman kaynaklarını kurutup ya da engelleyerek düşmanı savaşa girmeden yener. Bir kenti ele geçirmenin en kolay yöntemi şehrin düşman için en önemli noktasına saldırarak düşman savunmasının güçlü birimlerini bu noktayı savunmak amacıyla esas mevzilerinden çıkarmaya zorlamaktır. O zaman kentin zayıf kalan bölgelerine düzenlenecek sinsi bir saldırı amacı yerine getirecektir.

#DU MU : Düşmanın konumu size avantaj sağlayacak durumdayken bu fırsatı kullanarak düşmanı tıpkı kuru bir ot kümesi gibi kırabilirseniz savaş uzun sürmeyecektir.

#Hiç denenmemiş uygulamaları deneyerek rakip firmayı şaşırtabilir, dezavantajları lehinize çevirerek avantaja dönüştürebilirsiniz.7. Ordusunu savaş meydanlarında boşuna kırdırmadığından imparatorluk tahtına göz dikebilir. Böylece bir adam bile yitirmeden kesin zafere ulaşabilir. İşte buna Stratejik Savaş denir. 

#ÇAO ÇAO : Düşmanla savaşmadan topyekün zafer kazandğında zaferin daha da büyük olacaktır.

#MEI YAOHEN : Kesin zafere savaşlar savaşılmadan kazanıldığında, şehirler kuşatılmadan ele geçirildiğinde, yok etme aşırı uzatılmadığında, düşman strateji ile ele geçirildiğinde ulaşılır.Buna stratejik kuşatma denir. Bu durumda ordunun gücü körleşmeyecek kazancı da tam olacaktır.

#ZGANG YU: Savaşa girmediğinde askerlerin yaralanmayacak, kuşatmaya kalkmadığında gücün tükenmeyecek, savaş süresinin uzatmadığında kaynakların tükenmemiş olacaktır. Dünya üzerindeki tartışmasız zaferini ancak bu şekilde ilan edebilirsin. Bu durumda şiddetin doğuracağı hastalıklardan uzakta kalacak refah içinde bir ülkeye ve güçlü bir orduya sahip olacaksın. İşte bu başarılı komutanların 'Kuşatma Strateji Sanatı'dır.

#Geleceğe yönelik amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için stratejileri olmayan bir firma sektörde asla tutunamaz.

8. Savaşta önemli bir kural: Elindeki ordunun gücü düşmandan on misli büyük ise düşmanı kuşat; beş misli büyük ise saldır; iki misli büyük ise ordunu ikiye böl. 

#ÇAO ÇAO : Elindeki ordunun gücü düşmanın gücünden on kat fazla ise düşmanı kuşat, ancak bunu yaparken dikkat edeceğin husus elindeki askerlerin düşman askerleri ile aynı niteliklere sahip olmaları ve komutanlarının da aynı şekilde düşman komutanları ile en azından aynı zeka düzeyinde olmalarıdır. Elindeki güç düşman gücünün beş katı büyükse kuvvetlerinin beşte üçünü düşmana doğrudan saldırı amacıyla kullanırken diğer beşte iki gücünü düşmana sürpriz saldırılarda kullan. Elindeki kuvvetin düşmandan iki misli fazla olduğunda ise kuvvetini ikiye böl birini doğrudan saldırıda kullanırken diğer yarısını sürpriz saldırlarda kullan.

#DU MU : Düşmanı kuşatmaya kalktığında elinde  düşmanın on misli asker olması gereklidir. Bunun nedeni düşmanı kuşatmak için düşmandan belirli uzaklıkta bulunma zorunluluğudur. Düşmandan ne kadar uzakta durulacaksa aradaki mesafe o kadar büyüyeceğinden o denli çok sayıda asker kuvveti gerekir. Aksi takdirde hatlar arasında gedikler oluşur. Düşman hatları arasında boşluklar olduğunda ise düşman komuta zincirinde kopukluklar var demektir. Düşman bu duruma düştüğünde kuşatmanıza bile gerek kalmadan kendi kendine dağılacaktır. Düşman bu durumdayken kuşatılacak olursa tek kelime ile yok olacaktır. Sun Tzu bize on kat katı kuvvet meselesinden söz ederken liderlerin en azından aynı zekada, aynı cesarette olması gerektiği, askerlerin de en azından aynı seviyede olmaları gerektiği koşullarını koyması nedendendir. Ancak bu sayede birliklerimiz arasındaki gedikler oluşmayacak komuta zinciri bozulmayacaktır.

#HO YANXI : Kendi güçlerinizi ve düşman kuvvetlerini hesaplayıp mukayese ederken göz önüne almanız gereken önemli bir faktör de komutanların arasındaki yetenek, zeka ve cesaret farklarıdır. Tüm bunlar hesaplandığında kendinizi düşmandan on kat güçlü görüyorsanız o zaman düşmanı hiç bir çıkış yolu tanımaksızın kuşatabilirsiniz.

#DU MU : Düşmanın beş katı kuvvete sahipseniz elinizdeki birlikleri beşe bölüp üç birlikle düşmana saldırın. Yedekte tuttuğunuz iki birlikle düşman hatlarında bulacağınız hazırlıksız açık noktaları gözleyerek sürpriz baskınlar yapın.

#CHEN HAO : Elinizdeki gücün düşman kuvvetlerinin beş katı olmasının yegane anlamı elinizde gerektiğinden fazla güç olduğudur. Düşman birlikleri herhangi bir yönde hareket edebileceğinden düşmana hangi yönden saldırabileceğiniz, önceden kestirilemeyecek bir sorundur. Bence bu yöntem ancak düşman kaleleri kuşatılırken geçerlidir.

#DU MU : Elinizdeki kuvvetler düşmanın iki katı olduğunda birliklerinizin bir kısmı ile ya düşmanın kritik noktalarına ya da düşmanın kendisini savunmak zorunda kalacağı bir noktaya saldırın.  O zaman düşman saldırdığınız noktayı destekleme zorunda kalacak bu da elindeki birliklerin düzenini bozacaktır. Bu size elinizdeki diğer yarı ile düşmana karşı galip gelme fırsatı yaratacaktır. Savaş prensibi yalnızca sayısal üstünlük değildir. Her çatışmada cephe saldırılarının yanı sıra sürpriz saldırılar da kullanılır. Sürpriz baskınlar için sayısal üstünlük bir ön koşul değildir.

#Bir proje çalışması esnasında eminizdeki tüm çalışanları topyekün bu projeye yoğunlaştırmak başka alanlarda oluşacak zaafiyetlere yol açacaktır, çalışanlarınızın belli bir bölümünü oluşabilecek kritik süreçlerde müdahil olup hamle yapabilmeleri için proje dışında tutun.
birliktelik


9. Güçleriniz eşitse hala çatışmaya girebilirsin; gücün zayıfsa düşmandan uzakta durmanda fayda var; ancak her alanda düşmandan zayıfsak geri çekilmek yapılacak en akıllıca iştir. 

#ÇAO ÇAO : Güçleriniz eşit olduğunda durumunuz iyi bile olsa düşmana karşı üstünlük kazanmak için pusular hazırlayarak sürpriz baskınlar düzenlemekte büyük fayda vardır. Aksi takdirde savunmada kalarak çatışmaya girmemek daha doğrudur. Düşman size karşı çok üstün olduğunda ise yapılacak en akıllıca iş kaçmaktır. 

#WANG XI : Müktedir olmak emrinizdekileri ölümüne savaştırma yeteneğidir. Düşmana karşı zaferi baskınlar ve akınlarla kazanmak zekasal üstünlük olarak isimlenir. Orduların çatışması her zaman üstünlük getirmez.

#Lİ QUAN : Elinizdeki gücün düşmandan zayıf olduğunu gördüğünüzde savunmanızı güçlendirip olduğunuz yerde kalın. Böylece cenahlarınız zarar görmeyecektir. Düşmanın gevşemesini bekleyip o an geldiğinde harekete geçip sürpriz baskınlar yapın.

#DU MU : Elinizdeki güç düşmanla eşit değilse düşmandan uzakta kalmayı yeğleyip, düşmanın bir açığını yakaladığınızda zafer için şansınızı büyük bir kararlılıkla deneyin. Güçlü olmak aynı zamanda öfkeye hakim olmak aşağılanmaya katlanmak demektir. Yoksa düşmanın meydan okumasını kabul etmek güçlülük ya da cesaret değildir.

#CHEN HAO : Bence hiç de öyle değil. Bence bu sözlerin tek anlamı düşman senden çok ise kaç, böylece düşmanı gururlanmaya alıştırıp bunu gelecekteki planlarında kullan. Bu, bemce öfke ve aşağılanmaya dayanmak demek değildir.

#JIA LIN: Düşman senden güçlü ise kaçıp kuvvetlerinin düşmandan gizle ki düşman senin gücünü tam olarak değerlendiremesin.  Ondan sonra da beklenmedik yerlerde pusular kurarak düşmanını bekle, hilelerle kandırıp akıllarını karıştır. Bu da zeferin bir başka yoludur.

#ZHANG YU : Düşmanın senden güçlü olduğunda uzakta durup savaşmama öğüdü bence herşeyin liderlik ve askerlik kapasitelerinin eşit olduğu zamanı da kapsar. Düşmanda karışıklık varken sen düzenliysen düşman ağırlaştığında sen çabuksan düşman senden sayıca kalabalık bile olsa düşmanla başa çıkabilirsin. Ama askerlerin, gücün, stratejin ve cesaretin düşmanınkinden zayıfsa yapabileceğin en iyi iş düşmandan uzak durarak düşmanın açığını beklemek olacaktır.

#Rekabet içinde bulunduğunuz şirket eğer sizden her anlamda üstün ise çok farklı stratejiler üretmek durumundasınız aksi halde bu stratejileri üretemiyorsanız rekabetten kaçınmanız gerekir.


rekabet

10. Her ne kadar, küçük bir kuvvetle inatçı bir direniş yapmak mümkünse de, genelde büyük kuvvetlerin zafere daha yakın olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır. 

#LI QUAN : Zayıf taraf gücünü gerektiği gibi hesaplamadan inatla savaşmaya kalkacak olursa, kesin olan tek şey düşmanına esir düşeceğidir.

#MENG SHI : Zayıf güçlüye direnemez. Bunun ülkeler açısından anlamı; zayıf ve küçük bir ülkenin elindeki kuvvetleri değerlendirmeyi unutarak güçlü ve büyük bir ülkeye düşmanlık gösteremezsin, savunması ne kadar güçlü olursa olsun esaretle biteceğidir. Güçlü olamazken zayıf da olamazsan sonun yenilgidir.

#Liyakatli çalışanlarınızın sayısının fazla olması oluşacak her türlü riski aşmanızda sizi bir adm öne taşıyacaktır.

11. Komutanlar devletin kalesidir. Kalenin her noktası sağlam ise, devlet güçlü; kale çürükse devlet zayıftır. 

#ÇAO ÇAO : Kuvvetli komutanların planları sızmaz. Komutan güvenilmez ise planları ortadadır.

#JIA LIN: Ülkenin gücü ya da zayıflığı komutanlarına bağlıdır. Komutanların güçlü olduğu ve liderine destek olduğu ülkeler güçlü olurlar. Komutanlarının liderlerine yardımcı olmadığı ve yüreklerinin ikiyüzlülüğe açık olduğu ülkeler zayıf düşerler. Bu nedenle sorumluluk gerektiren pozisyonlara atanacak kişilerin seçimine büyük önem göstermek gerekir.

#HOA YANXI : Komple demek yetenek ve zekanın bir arada olması demektir. Bir ülkenin komutanları güçlü ve zeki ise bu ülkede kuvvetli ve güvenli olacaktır. Bunun en önemli koşulu komutanların komple yetenekli ve komple bilgili olmalarıdır. Savaş alanına gidecek komutanların askerin yönetimi ve savaş düzenleri açısından savaş bilimi konusunda eğitilmiş olması zorunludur. 

#WANG XI : İyi ve akıllı komutan sadakat ve yetenek ile komple hale gelir. Bunlardan biri eksikse o komutan eksik komutandır.

#ZHANG YU: Stratejisi derin komutanı düşman sezemez. O zaman ülke güçlü olur. Ancak en küçük bir açık bile düşmana saldırı fırsatı tanıyacağından ülkeyi zayıflatır.

#Şirket yöneticileri şirketin tüm sorumluluğunu taşıyabilen kişilerden seçilmeli, her durumda analiz yeteneğini kullanarak süreci yöneten lider vasıflı kişilerle çalışmalısınız.


lider


12. Bir komutan yapacağı üç hata ile ordusunun başına felaket getirebilir. 

13. (a) Orduya ilerleme veya geri çekilme emri verdiğinde ordunun bu emri uygulayamayacağının farkında olmaması. Buna orduyu topallaştırma da denir.
 
14. (b) Ordudaki koşulları düşünmeksizin orduyu krallığını yönetir gibi yönetmeye kalkması. Bu, askerin zihninde huzursuzluk yaratır. 


15. (c) Zor koşullara uyum askeri prensibini göz önüne almaksızın, subay seçimi. Bu, askerin güvenini sarsar. 


16. Ordunun huzuru kaçar, güvenini yitirirse bu durumdan diğer prenslerin yararlanmaya çalışıp, sorun yaratacakları Kesindir. Bu da orduya anarşi getirecek, zaferi olanaksızlaştıracaktır. 


#WANG XI :  Bu sorunlardan kurtulmanın tek yolu astlara koşulsuz yetki vermektir. O zaman her subay bir komutan olup sadakat ve yetenekleri artar.

#DU MU : Askerler siviller gibi yönetilecek olursa asker şaşırır. Bunun nedeni askeri komuta ve yönetim tarzının gelenekleşmiş olmasıdır.

#MEI YAOCHEN: Askeri ve sivil meseleler farklıdır. Sivil yönetim usullerini askeri operasyon yönetiminde kullanmaya kalkarsanız operasyon karışacaktır.

#ZHANG YU : İnsancıllık ve adalet kavramlarıyla sadece bir ülke yönetilebilir, ordu yönetilemez. Ordu manevralarla yönlendirilebilir ama ülke yönlendirilemez. Askeri komuta zincirindeki sorumluluğu paylaşan sivil yöneticilerin askeri yöntemler hakkındaki sorumluluğu paylaşan sivil yöneticilerin askeri yöntemler hakkında bilgi sahibi olmadan vereceği kararlar askeri komuta zincirindeki birlikteliği bozar, askeri tereddüte iter.

#DU MU : Bunun ötesinde emrindeki subaylarını yeteneklerine göre değerlendirmeyip en yararlı olacakları pozisyonlara atamak için gerekli planlama becerisine sahip olmayan komutanlar da subaylarını otomatik olarak yeteneklerini göz önüne almadan atadıklarından askeri tereddüte sürüklerler. Haung Shigongder ki ; 'Yetki devretmeyi bilenler zeki, cesur, açgözlü ve aptalları göreve getirirler. Zekiler becerilerini göstermekten mutlu olurken cesurlar içlerindeki hırsları ortaya koyarlar. Açgözlüler kar elde etme peşine düşerken aptallar ölüme meydan okurlar. Ordunuz şaşkın ve kararsız ise düşmanı üzerinize neredeyse davet ediyor olacağınızdan başınıza gelecek tek şey dert olacaktır.

#MENG SHI : Ordudaki birlikler sorumlulukları ve ne yapacakları hakkındaki kararsızlığa düştüğünde düşman bu organizasyon bozukluğundan yararlanmaya çalışacak ve büyük sorunlar doğuracaktır.

#Bir lider mutlaka çalışanlarının fikirlerine her koşulda değer vermeli ve onların fikirleri üzerine de strateji geliştirmelidir, unutmayın sahada olan çalışanlarınızdır.


beyin firtinasi

17. Zafer için beş ana koşulun bulunduğunu bilmeliyiz.
a) Savaşı, ancak ne zaman savaşılıp ne zaman savaşılmayacağım bilen kazanır.
(b) Savaşı, elindeki zayıf gücü de kuvvetli gücü de  kullanan kazanır. 
(c) Savaşı, ordusunun her seviyedeki personeline aynı ruhu veren kazanır. 
(d) Savaşı, düşmanın en hazır olmadıgi zamanı beklemesini bilen kazanır. 
(e) Savaşı, askeri kapasiteye sahip olup, sivil yönetim tarafından müdahale edilmeyen komutan kazanır. 


# HO YANXI : Kendini de düşmanını da iyi değerlendir.

#DU YOU : Zaman zaman büyük bir birlik ne kadar istese küçük bir gruba saldıramaz. Yine zaman zaman güçlüyü zayıf kontrol edebilir. Bulunduğu duruma uyum gösteren zafere ulaşır. Eski bir deyişe göre; ' Askeri zafer sayıdan değil işbirliğinden kaynaklanır.'

#ZHANG YU : Askeri manevralarda çoğunluğun azınlığı yenmesini sağlayacak yöntemlerin yanı sıra azınlığın galibiyetini sağlayacak yöntemler de vardır. Burada mesele sayıların doğru kullanımı meselesidir. Bunun yanı sıra ordudaki komutanlar aynı görüşü paylaşıyorlarsa emirlerindeki ordular arasında işbirliği kolaylaşacak, asker savaşa arzulu olacaktır. Böyle bir ordunun karşısında durulamaz. Düşmanın karşısına çıkarken yenilmez ol. Kapıdan düşman görmüş gibi çıkmalısın. Daima hazır ol ki asla yenilme. Zeka ve cesarete sahip komutanlara görevleri konusunda güvenilmeli ve tam yetki verilmelidir. Komutanlar asla sivillerce yönetilemez.

#JIA LIN : Orduların hareketleri duruma göre esneklik göstermelidir. Bir orduyu cephe gerisinden yönetmeye kalkmaktan daha yıpratıcı bir faktör yoktur.

#WANG XI : Askeri komutanların sivil yöneticilerce yönetilmesi zorunlu olduğunda tereddüt ve çekinme duygularına yer bırakılmamalıdır. Aydın lider emrindekileri tanıyan ve yetki dağıtmayı bilen liderdir. Savaş alanında ortaya çıkabilecek fırsatları tereddüt etmeden değerlendirmek savaşın yönünü değiştirir. Bu ise asla cephe gerisindekilerce anlaşılamaz.

#HO YANXI : Kural olarak bir askeri harekatın her aşamasında en az yüz kere taktik değiştirme zorunluğu vardır. Koşullar uygun olduğunda ilerlemek, zorunlu olduğunda durmak ve geri çekilmek gerekecektir. Savaş esnasında hükümetten görüş beklemek yangın söndürmek için talimat beklemeye benzer. Emir geldiğinde ortada küllerden başka bir şeyler kalmayabilir. 

#DU MU : Bir komutan ne cennetten ne de dünyadan ne de aradaki insanlık tarafından kontrol edilebilir. Askerliğin ölümün kehaneti olmasının nedeni budur. Komutan ölüm subayıdır.

#Bir lider yeri geldiğinde sahaya inebilendir, dört duvar arasına sıkışmış bir lider ne şirket içindeki sorunları ne de sahadaki muhtemel riskleri çözümleyemez. Unutmayın ki maç sahada kazanılır.

18. Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır.

#LI QUAN : Gücünüzü biliyor, düşmanınızı kovalıyorsanız tehlike bunun neresinde, ancak gücünüzü biliyorken düşmanınızın durumunu bilmiyorsanız zafer hiç de garanti olmaz.

#DU MU : Hükümetinizi düşmanın ki ile mukayese edin. Askeri liderlerinizi karşılaştırın. Lojistiğinizi ölçün. Bulunduğunuz arazi konumu ile düşmanın bulunduğu arazinin durumunu kıyaslayın. Bu karşılaştırmaların sonucunda kuvvetli ve zayıf yanlarınız ortaya çıkacaktır. Bu bilgi sayesinde ardı ardına karşılaşacağınız tüm çatışmalardan galip çıkma şansını yakalayabilirsiniz.

#ZHANG YU : Düşman ı iyi biliyorsan saldırabilirsin. Kendini iyi tanıyorsan kendini iyi koruyabilirsin. Saldırı savunma için zaman kazandırır. Savunma bir saldırı stratejisidir. Bu bilinçte iseniz yüzlerce savaşa bile girseniz asla tehlikeye düşmezsiniz. Sadece kendinizi tanıyorsanız enerjinizi muhafaza ediyor ve bekliyor olmalısınız demektir. Savunma yapmayı bilirken saldırıyı bilmemek bu yüzden yarı zafer yarı yenilgidir. Savunma sanatını da saldırı sanatını da bilmiyorsanız savaşta yenilmeniz kaçınılmazdır.

#DU MU : Düşmanınızın iç yapısını dış yapısına bakarak görürsünüz. Yapısı belirli bir düzende olmayanın içini görebilmek imkansızdır. Belirli bir düzeni sürdüreni  ise anlamak kolaydır. Anlaşılmaz kazanırken anlaşılır olan kaybedecektir. 

#WANG XI : Askeri operasyonlarda başarılı olanlar durumlarını düşmanın konumuna göre değiştirmesini bilenlerdir.

#ZHANGZ YU : Bu husus her iki ordunun savunma ve saldırı konumlarını gösterir. Orduların konumu gizli kaldığında düşman tarafından anlaşılamayacak görüldüğünde ise düşman çatlaklardan sızma şansı bulacaktır. Ordunun yapısı saldırı ve savunma esanasında ortaya çıkacağından ordunun yapısı konusu kuşatma planlaması ile de bağlantılıdır.

#Bir lider önce kendini, sonra çalışanlarını ve şirketinin neler yapabileceğini iyi analiz etmeli asla ve asla hayal dünyası içinde olmayıp olaylara reel yaklaşabilmeli. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top