Sun Tzu, Savaş Sanatı, Bölüm XI, Arazide Dokuz Konum - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0


Savaş Sanatı'nın Onbirinci Bölümü : Arazide konumun önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 


SUN TZU DER Kİ;


1.Savaş Sanatı dokuz tip arazi tanımlar. (a) Karışık Arazi (b) Yakın Arazi (c) İhtilaflı Arazi (d) Açık Arazi (e) Anahtar Arazi (f) Ciddi Arazi (g) Zor Arazi (h) Kuşatılmış Arazi (i)  Ümitsiz Arazi 

2. Savaş kendi ülkemizde yapılıyorsa bu arazi türüne "Karışık Arazi" denir. 

ÇAO ÇAO : Asker toprağına bağlı ve birlikler yurda yakınsa askerlerin dağılması çok kolay olur.

#Saha çalışması için görevlendirilen çalışanların çalışma bölgeleri yaşadıkları bölgeye yakınsa verilen görevin tamamlanması konusunda çalışanlar işi bir an önce bitirme eğiliminde olacaklarından yapılacak saha görevlendirmelerinde ekip içinde en az bir kişinin o bölgede yaşamayan kişiden seçilmesi yapılacak görevin tamamlanmama riskini ortadan kaldıracaktır.

3.Düşman arazisine girmemize rağmen henüz kendi sınırlarımızın yakınındaysak bu tür araziye "Yakın Arazi" denir. 

ÇAO ÇAO: Bu tür arazide unutulmaması gereken şey askerlerin her an geri dönebileceği faktörüdür.

DU MU: Ne zaman ki bir ordu ilerler ve düşman arazisine girerse gemileri yakıp geri dönüş olanağının kalmadığını askerine göstermelidir.

#Rakip firmanın sahasında hizmet vermeye başlanıldığında rekabet gücünün tesisi için bu bölgede çalışanlara extra ödemeler yapılarak çalışanları teşvik etmeli ve bu bölgede kalıcı olmanın yolları araştırılmalıdır.

4.Sahip olunması her iki tarafa da büyük avantaj sağlayan araziye "İhtilaflı Arazi" denir. 

ÇAO ÇAO: Azınlığın çoğunluğa üstünlük sağlayabileceği arazilerde zayıf taraf güçlüyü dize getirebilir.

DU MU: Doğal engeller ile stratejik geçitler çatışmanın kaçınılmaz olduğu yerlerdir.

#Bölgeler arası ulaşımın kısıtlı olduğu güzergahlarda rekabet kaçınılmazdır.

5. Her iki tarafın da kolaylıkla girip çıkabildiği araziye "Açık Arazi" denir. 

ZHANG YU: Yolların kesiştiği ve geçişin durdurulmasının mümkün olmadığı arazilere trafiği kolay arazi denir.


#Rekabetin en yoğun olduğu yerler insan yoğunluğunun arttığı alanlardır, bu bölgedeki çalışan sayısının artırılması alınacak olan başarı ile doğru orantılıdır.

6.Üç krallığın arazilerinin birleşme noktasında yer alan arazilere "Anahtar Arazi" denir. Bu tür arazilere sahip olan krallık, imparatorluğun da büyük kısmına sahip olur. 

HO YANKI: Anahtar arazi çeşitli ana yolların birleştiği ve eline ilk geçiren tarafın ülkenin her tarafına ulaşımı kontrol altına alabileceği arazilerdir. Bu tür arazileri ele geçiren taraf güvenliğe kavuşurken, elinde tutamayan ise tehlikelerle baş başa kalacaktır.

#Toplu taşıma aktarma alanları ve otobanların kesiştiği bölgeler rekabetin en yoğun olduğu alanlarından olup bu bölgelerde rekabeti kazanan taraf yakın bölgelerde marka kazancını da etkin olarak kullanabilir.

7. Bir ordu düşman ülkesinin bağrına girmiş olmasına karşın, ardında kuvvetli düşman kaleleri bulunmakta ise bulunduğu arazi konumu "Ciddi Arazi" olarak adlandırılır. 

ÇAO ÇAO: Bu tür arazilere geriye dönüşün zor dolduğu arazi denilir.

8.Geçilmesi zor olan dağlık ormanlar, çalılık yamaçlar, bataklıklarla kaplı arazilere "Zor Arazi" denir. 

HO YANXI : Zor arazilerin zorluğu bu tür arazilerde siper kazılmasının ya da engellerin inşasının zor olması nedeniyle savunma yapmanın neredeyse imkansız olmasından gelir. Bu tür arazilere girildiğinde yapılacak en akıllıca iş mümkün olabildiğince kısa sürede çıkmaktır.


#Ulaşım ağının yetersiz olduğu alanlarda kar marjına bağlı olarak planlama yapılmalı bu alanlarda çalışacak ekipler minimum sayıda tutulmalıdır.

9.Dar vadilerden geçilerek ulaşılabilen, içinden daracık keçi yolları ile çıkılabilen arazilere "Kuşatılmış Arazi" denir. Bu tür alanlarda zayıf bir birlik koca bir orduyla başa çıkabilir. 

MEI YOACHEN: Bu tür arazilerden geçebilmenin tek yolu çevreye olağanüstü uyabilme yeteneğidir.

ZHANG YU: Girişi dar, ardı kapalı bu tür arazilerde bir kişi bin askeri kolayca durdurabilir. Bu nedenle bu tür araziler tam pusu yerleridir.

10.Sadece gecikmeden savaşmamız halinde içinden sağ çıkabileceğimiz araziye "Ümitsiz Arazi" denir. 

CHEN HAO: Ümitsiz arazide bulunan asker delik sandaldan ya da yanan evden çıkamayan insanlara benzer.

MEI YOACHEN: İlerlemek, gerilemek ya da yanlara yönelmek mümkün olmadığında savaşmaktan başka seçenek yoktur.

11. Karışık Arazi'de savaşma. Yakın Arazi'de durma. İhtilaflı Arazi'de saldırma. 

12. Açık Arazi'de düşmanın yolunu kapatma. Anahtar Arazi'de müttefiklerinle işbirliği yap. 

13. Ciddi Arazi'de düşmanı yağmala. Zor Arazi'de yoluna dikkatle devam et. 

14. Kuşatılmış Arazi'de stratejini gözden geçir. Ümitsiz Arazi'de savaş.

LI QUAN : Karışık arazide askerin firar olasılığı yüksektir.

MEI YOACHEN: Yakın arazi ordunun henüz yeni girdiği arazi dilimleridir. Anavatan henüz yakın olduğundan asker sırtını duvara yaslanmış hissetmez. Böyle olunca da asker savaşa konsantre olamaz. Bu nedenle bu tür arazilerde ilerlerken büyük kentlerden ve ana yollardan uzakta durarak hızla yol almak tavsiye edilir.

ÇAO ÇAO: Ihtilaflı arazide düşmana saldırmak avantaj sağlamaz. Esas avantaj bu tür araziye düşmandan önce girmektir.

WANG XI: Açık arazileri kapatmak doğru değildir. Yapılacak en doğru iş bu tür arazilerdeki yolların iaşe temini aracı ile kullanılmasını sağlamaktır.

MENG SHI: Anahtar Arazide güvenliğin yolu müttefiklerle işbirliğine bağlıdır. Müttefik sahibi olmak güven getirirken, müttefik yitirmek tehlike yaratır.

ÇAO ÇAO: Ciddi arazide iaşenin yolu yağmadan geçer. Bu konuda Li Quan’ın notu ise, “Düşman arazisinde ilerlerken halkı adaletsiz davranışlarla düşman etmekten kaçının.” Der. Han hanedanının kurucusu, Qin Hanedanı’nın ülkesini ele geçirdiğinde talan ya da yağma yapmayarak ülke halkının kalbi kazanmış.

LI QUAN: Zor arazide siper kurmak imkansız oluğundan acele çıkmaya bak.

ÇAO ÇAO: Kuşatılmış arazide düşmana sürpriz taktikler hazırla.

CHEN HAO: Ümitsiz araziye düşen her asker ölümüne savaşacaktır. Eski savaşçılar be nedenle; “Askeri ümitsiz araziye sürün ki yaşasınlar” demiştir.

#Rekabet şansının bulunmadığı yerlerde en iyi seçim bu bölgelerde gerekli altyapı, planlama ve koordinasyon çalışması yapmadan işe koyulmamaktır.

15.Eskinin deneyimli komutanları düşmanın öncüler:  ardçıları arasındaki ahengi bozmanın ustaları olmuşlardı.  Böylece, ordu karargahlarının kendilerine bağlı birliklerle olan işbirliğini bozmanın yanı sıra yedek güçlerin zor duruma düşen birliklerin imdadına yetişmesine engel oluyor,komutanların subaylarına verdiği komutların birliklere ulaşmasını da durduruyorlardı. 

16.Düşman kuvvetleri bir araya geldiğinde bile aralarında düzensizlik yaratmasını biliyorlardı. 

17.Kendilerine avantaj sağlayacağını gördükleri zaman ilerliyorlar, görmediklerinde hareketsiz bekliyorlardı. 

LI QUAN: Eski komutanlar sürekli değişik taktikler uygulayarak düşmanın aklını karıştırıyor, bir ordan bir buradan yaptıkları baskınlarla düşmanı korkutup düzenini bozuyorlardı. Bu durumda düşman kendisini toparlayıp plan yapmak için zaman bulamıyordu.


18."Düzgün bir şekilde saldırı için ilerlemekte olan kuvvetli bir düşman karşısında ne yapardınız?" diye sorulduğunda , "Düşman için çok önemli olan bir şeyi elime geçirmeye çalışır, sonra da düşmanın aman dilemesini beklerdim."diye cevap verirlerdi. 

WANG XI: Kendinize avantajlı bir posizyon seçip yerleştikten sonra özel baskın  timleriyle düşmanın iaşe yollarını kesin. Düşman sizin planınıza uymak zorunda kalacaktır.

CHEN HAO: Düşman için çok önemli olan şeyden kastedilen yalnızca düşmanın dayanakları olmayıp düşman tarafından önemli bulunan her şeydir.

19. Savaşta sürat ana silahtır. Düşmanın hazır olmadığı anı kollayın. Beklenmedik yollardan geçip, korunması ihmal edilmiş noktalardan vurun. 

CHEN HAO: Düşmanı hazırlıksız, tedbirsiz ve plansız yakalamanın en önemli aracı sürattir. Tereddüt düşmana çalışacaktır.

20.Düşman topraklarını işgal etmekte olan bir ordunun prensipleri şunlardır: Düşmanın içine ne kadar girerse niz askerleriniz arasındaki dayanışma o kadar artar. Düşmanı askerleriniz arasındaki dayanışma yok eder. 

DU MU: Düşman topraklarını işgalde kullanılacak ana doktrin askerin düşman ülkesinin ne kadar derinine girerse savaşa o derecede konsantre olacağı, tek düşünce etrafında toplanarak ölümüne savaşacağı prensibine dayalıdır. Böyle bir orduyu yenmek hemen hemen imkansızdır.

21.Zengin ülkelere girdiğinde, ordunu besleyebileceğin akınlar düzenle. 

22.Adamlarının durumundan emin ol. Ücretlerinden aşırı kesinti yapma. Enerjini, gücünü yoğunlaştır. Ordunu sürekli hareket halinde tut, değişik harekat planları geliştir. 

WANG XI: Tüm enerjini birleştir, extra gücünü elinde tut, durumunu gizle, planlarını sakla, düşmanca anlaşılmaz olup düşmanın açığını gözle.

23.Askerlerini kaçışın olanaksız olduğu noktalara sür ki,  ölesiye savaşsınlar. Ölümle karşı karşıya olan bir askerin beceremeyeceği iş yoktur. Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan askerler de subaylar da güçlerinin zirvesine çıkarlar. 

24.Çıkış yolları kapalı, kaçma olanağı kalmayan askerler korku duygusunu yitirirler. Direnme güçleri sonsuzlaşır.  Hele, bir de yabancı topraklardaysa, inatçı bir cephe oluştururlar. Yardım gelmesi de zor gözüküyorsa, sıkı bir mücadele verirler. 

ÇAO ÇAO: Çaresiz insanlar ölümden korkmazlar.

25.Böyle bir durumda askerleriniz emir beklemeye bile görmeden kulakları kirişte olur; verdiğiniz her emir anında yerine getirilir; sınırsız sadakat gösterirler, her konuda sonsuz güvenebileceğiniz askerlere dönüşürler. 

DU MU: Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalan savaşçılar as demeden üst demeden aynı amaç çevresinde toplanırlar. Bu durumda hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın dikkatli ve uyanık olur, emirlere sadık kalırlar.

26.Asker arasındaki batıl itikatları, kehanetleri durdur. O zaman ölümden başka korku kalmaz. 

27.Askerlerimiz paraya çok önem vermiyorlarsa bu zengin olmak istememelerinden değildir. Ömürleri çok uzun olmuyorsa, bu da kesinlikle ölmek istemelerinden değildir. 

28.Askerlerinize savaş emri verdiğinizde, içlerinde hüngür, hüngür ağlayanlar, zırhlarını gözyaşlarıyla yıkayanlar çıkabilir. Ancak savaşa girdiklerinde her birisinin bir kahraman olacağından şüpheniz olmasın. 

ÇAO ÇAO: Savaşçı savaşa girerken başka çare kalmamışsa, malını mülkünü bırakır. Savaşçının ağlaması ölümüne savaşacağının göstergesidir.

DU MU: Değerli mallara sahip asker malını bırakmak istemediğinde ölümüne savaşacak ruhu yitirir. Bu da onun sonu olur.

WANG XI: Ağlamalarının tek nedeni heyecanlanmış olmalarıdır.

29.Usta savaş taktisyeni çıngıraklı yılana benzer. Kafasına saldırırsan, kuyruğundaki zehirle saldırır; kuyruğuna saldırırsan, dişlerini geçirir; gövdesine saldırırsan, hem dişleri ile hem de kuyruğu ile saldırır. 

ZHANG YU: Ustanın bu öğretisi savaş hattı metodunun temelidir. Sekiz klasik Savaş Manevrası isimli el kitabında bu konu: “Ordunun ardını ön, önünü ard yap ki ordunun aynı anda dört başı sekiz kuyruğu olsun. Ordunun başı her yerde olduğunda düşman ortadan saldırıya geçmişse ordun hem başı hem de kuyruğu ile ısıracaktır.” Sözleriyle işlenmiştir.

30.Bana, "Bir ordu çıngıraklı yılana benzeyebilir mi?" diye soracak olursanız, cevabım "Evet," tir. Aralarında anlaşmazlık olan Komutan Wu ile Komutan Yueh'in askerleri aynı teknede nehri geçerken bir fırtınaya yakalanacak olurlarsa, sol elin sağ ele yardımı gibi bir araya geleceklerdir. 

MEI YOACHEN: Bu gücü sağlayan faktör pozisyonun gücüdür.

31.Savaşta zafer için, atlarımızın koşumlarına, savaş araçlarımızın topraktaki izlerine güven yeterli değildir. 

DU MU: Savaş alanında atların koşumları sadece atları bir çizgide tutmak amacıyla kullanılır. Savaş arabalarının tekerleklerinin gömülmesi sadece onların kımıldamamasını sağlayabilir. Ancak bunların hiçbiri akere güven verip, zaferi sağlayamaz. Güvenin ve zaferin yolu değişikliklere uyum sağlamaktan, askerleri ölümcül noktalara sürerek ölümüne savaşmalarını sağlamaktan, birbirlerine iki el gibi yardımcı olmalarını düzenlemekten geçer.

32.Savaşta bir ordunun yönetim prensibi asker için yüksek bir cesaret seviyesi belirlemek ve her askerin bu seviyeye ulaşmasını sağlamaktır. 

33.Güçlülük ile zayıflığın aynı anda nasıl en iyi kullanılacağı sorusunun cevabı arazi pozisyonlarındaki seçimlerdedir. 

CHEN HAO: Emirlerin açık ve kesin olduğu ordularlda cesur asker kendi kendine ilerleyemez, korkak asker kendi başına geriye çekilemez. O zaman ordu tek birlik haline gelir.

ZHANG YU: Arazinin avantajlarından tam olarak yararlandığında elindeki asker zayıf da olsa kazanabilirsin.

34.İşinin ehli komutan ordusunu sanki bir kişiyi yönetir gibi, elinden tutarak yöneten komutandır. 

DU MU: Çaresizlik içindeki askerin yönetimdeki kolaylık, askerliğin mecazıdır.

35.Çok konuşmayarak, gizliliği güven altına almak; dimdik durup, adaletli olarak disiplini sağlamak komutanın görevidir. 

MEI YOACHEN: Sessizlik içinde göze çarpmadan kaldığınız sürece düşmanınız gerçek durumunuzu anlayamayacaktır. Askerinize adaletle ve disiplinle davrandığınız sürece hiçbir düşman sizi rahatsız edemeyecektir.

ZHANG YU: Bilge komutanın emirleri sakin ve derinlerde gizlidir. Düşman asla sezemez. Yönetimi de adaletli ve disiplinlidir. Hiçbir düşman böyle bir komutanı hafife alamaz.

36.Subaylarının, askerlerinin kafasını gerektiğinde yanlış rapor ve olaylarla karıştırıp, her şeyi sorgulamalarını engellemesini de bilmelidir. 

LUI QUAN: Bunun gerçek nedeni savaşın başında henüz planların olgunlaşmamış olmasıdır. Komutanlar başlangıç stratejilerini emrindekilerle hazırlamaktansa sonuçtaki zaferin tadını birlikte çıkarmayı tercih eder.

DU MU ve ZHANG YOU: Bu sözlerin öğretisi bizce askerin bir şey bilmeden emirlere itaat etmesi gerektiğidir.

37.Savaş düzenlerini, planlarını değiştirerek, düşmanının kendi ordusu hakkında sağlıklı bilgi edinmesini önlemeli, kamp yerini değiştirip, dolaylı, karışık yolları tercih ederek düşmandan esas amacını saklamayı başarmalıdır. 

ZHANG YOU: Gerçek amacınızı kimse anlamadığında zafer kesindir. Beyaz dağların ünlü bilgesinin dediği gibi: “Askeri operasyonlarda aldatmacaların kullanılmasının gerçek nedeni, yalnızca düşmanı yanıltmak değildir. Kendi birliklerini de aldatarak körü körüne emrinde tutmak da yararlı bir araçtır.

38.Ordu komutanı, en kritik anda, yüksek bir yere tırmanıp altındaki merdiveni atmasını bilmelidir. Elini göstermeden ordusunu düşman içine başka türlü süremez. 

39.Gemilerini yakar, yiyecek kazanlarını kırar; ordusunu koyun sürüsü gibi bir o tarafa, bir bu tarafa yönelterek yönünün anlaşılmasına olanak yaratmaz. 

ÇAO ÇAO: Komutanın bunu yapmaktaki amacı askerin fikir birliğinde olmasını sağlamaktır.

LI QUAN: Savaştan zaferle dönen ordu ardındaki gemileri ve köprüleri yakarak aynı ülkü çevresinde toplanan ordudur. Asker, komutanın planını bilmediğinde tıpkı bir koyun sürüsü gibi komutanın peşinden gider.

40.Düşmanı kendi planına uygun bir noktaya sürerek, tehlikeye düşmesini sağlamak komutanın en önemli görevlerindendir. 

41.Dokuz arazi türünün her birine göre alınacak önlemler, saldırıya veya savunmaya yönelik taktikler ile insan doğasının ana kanunlarını mutlaka özenle çalışmalıdır. 

DU MU: Komutan gerileme ya da ilerlemenin avantajları ile dezavantajlarından bahsettiğinde esas amacı, arazi faktörünün insan üzerindeki etkilerini kullanmaktır.

42.Düşman arazisinde ilerlerken genel prensip, ne kadar ileri gidilirse askerin o kadar dayanışma göstereceği prensibidir. Sınır yakınlarında ise tam tersine kargaşa daha olasıdır. 

43.Kendi ülkeni ardında bırakıp, komşu araziye girdiğinde, kritik arazidesin demektir. Dört yönde iletişim kurulabiliyorsa, birleşen yolların bulunduğu anahtar arazidesindir. 

44.Bir ülkenin içlerine girdiğinde ciddi arazidesin. Düşman arazisinde fazla ilerlemediğinde bulunduğun arazi yakın arazidir. 

45.Düşmanın  sağlam  kaleleri  gerinde  kalmış, önünde ise dar geçitler bulunmaktaysa bu araziye kuşatılmış arazi denir. Çıkış olanağı yoksa bu araziye Ümitsiz Arazi denir. 

46.Bu durumda, dağınık arazide adamlarıma amaç birliği aşılarım. Yakın arazide ise, tüm birliklerimin arasında yakın temas olmasına bakarım. 

47.İhtilaflı arazide, artçı birliklerime dikkat eder, hızlandırırım. 

48.Açık arazide, dikkatimi savunmam üzerinde yoğunlaştırdım. Birleşen yolların bulunduğu anahtar arazide müttefiklerimle işbirliğini ararım. 

49. Ciddi arazide malzeme ikmalini güvence altına almaya çalışırdım. Zor arazide ise dikkatimi ordumu durmaksızın ilerletmeye verirdim. 

50.Kuşatılmış arazide ordumun geri çekilme yollarını kapatırdım. Ümitsiz arazide, askerlerime hayatlarının kurtulmasının ümitsiz olduğunu söylerdim. 

51.Bunun nedeni, düşman tarafından kuşatıldığını, yardım gelmesinin olanaksız olduğunu bilen askerde olağan üstü inatçı bir direniş gücü, sınırsız bir savaşma isteğinin ortaya çıkacağını; askerlerimin tehlike altında her emri yerine getireceğini bilmemdir. 

DU MU: Asker düşman tarafından kuşatılmadıkça düşmana direnerek zafere ulaşacak kararlılığa sahip olamaz. Ancak çaresizlikle karşı karşıya kaldıklarında birlik beraberlik içinde savunmalarını oluştururlar.

MENG SHI: Korku yollarında ilerleyen asker her emre itaat eder.

52.Durumunu bilmediğimiz komşu prenslerle işbirliği yapamayız. Önceden uçurumlarını, bataklıklarını, dağlarını, ormanlarını, tuzaklarını bilmediğimiz topraklardan bir orduyu geçirmek akıl işi değildir. Yöreyi bilen kılavuzlardan yararlanmadıkça, doğanın sağladığı avantajları kullanamayız. 

53.Savaşçı bir prens aşağıdaki dört, beş prensibi göz ardı edemez. 

54.Savaşçı bir prens güçlü bir ülkeye saldırdığında komutanlıktaki ustalığını, düşman kuvvetlerinin birleşmesini engellemekteki başarısıyla gösterir. Kendisini düşmana olduğundan güçlü gösterip, düşmanın olası müttefiklerini karşısına çıkmaktan caydırır. 

WANG XI: Düşmanın planını çözüp, anladığında arazi koşullarını kullanarak yapacağın manevralarla düşmanı çaresiz bırak. Bu durumda en güçlü ülkeler bile karşına çıkacak büyüklükte bir orduyu kuramayacaktır.

ZHANG YOU: Güçlü bir ülkeye saldırı için yalnızca sahip olduğun güç ve zenginliğe güvenecek olursan, askerin verdiği kayba tepki göstererek arkanda saf olmaacaktır. Aralarında anlaşmazlık olan ülkelere güçlü bir orduyu gösterdiğinde ise düşman liderleri senden ürkerek başka ülkelerle ittifak kurma cesaretini gösteremeyeceklerdir.

55. Diğer ülkelerle işbirliği yapmaktan ya da onlardan yardım istemektense, kendi gizli planlarını uygulayarak düşmanlarının başını döndürür, korkutur. Bunu başardığında, düşman kentlerini fazla zorlanmadan ele geçirir, düşman krallıklarını sona erdirir. 

ZHANG YOU: Müttefik ve yardımcılar için çaba göstermemen halinde izole edip, yardımsız kalırdın. Ülkende yeterli otoriteyi kuramadığın taktirde halkın seni terk eder, ülken zayıflar. Kişisel öfkeni kontrol edemeyip komşularını şiddetle tehdit ettiğinde ise aslında kendi ülkeni yok edersin. Bu konudaki başka bir yotum ise düşmanın olan ülke halkını birleştirmeyip, askerini toplayamıyor, müttefikleriyle bir araya gelemiyorsa bu durumda düşmanının temas yollarını kes, otoritesini iyice yitirmesinin sağla ki düşman kalelerini, ülkesini kendi arzun çerçevesinde elde edebilesin.

56.Askerlerine kural dışı ödüller ver, önceki planların dışında da emirler buyur. Bunları hakkıyla yaptığında, ordunu tıpkı tek kişilik bir birimmiş gibi yönettiğini göreceksin. 

MEI YOACHEN: Önceden tespit edilmiş ödüllerin ötesinde verilebilecek ödüllerin yararını göz önünde tut. Düşmanın da aynı yönde kendi askerine verdiği sözleri takip et.

JIA LIN: Bir şatoyu ya da ülkeyi ele geçirmek istediğinde ülkende uygulamadığın ceza veya ödüller koy. Her zamanki kuralların dışında hükümet kararları al, uygula.

57.Askerlerine planı değil, görevi söyle. Sonucu, parlaksa göster. Durum sıkıntılıysa sakın bir şey söyleme. 

58.Ordunu ölüm tehlikesine, zorluklara sür; zaferle dönecektir. 

59.İnsan doğası gereği zora düşmedikçe yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz. 

MEI YOACHEN: Asker zorda kalmadıkça kendisini savaşa  tam olarak konsantre etmez. Gerçek tehlike ve zorlukla karşılaştıklarında kazanmaları ya da kaybetmeleri tümüyle böyle zamanlarda ne yapabileceklerine bağlıdır.

60.Savaşta zafer, kendi konumunu düşman hedeflerine göre ayarlamakla gelir. 

61.Düşman saflarının ardına inatla sarkmak, sonunda düşman komutanını öldürme başarısını getirecektir. 

62.Buna ince hesapla kazanmak denir. 

DU MU: Düşmana saldırmayı arzuladığında düşman hatları arasında bir açık göremiyorsan yapacağın iş kendi formunu düşmandan gizleyip, izlerini yok etmektir. Düşmanı gizlice takip ederken sürprizli baskınlar yapmaya da hazır olmalısın. Düşman senden oldukça güçlü olduğundan seni hor görüyorsa, kendini olduğundan daha da zayıf ve teslim olmaya hazır göster ki seni küçümseyerek ağırlaşsın. Gevşediği anı iyi takip et ki tam rahata erip açık verdiğinde vurabilesin. Düşman artık evine dönmeye hazırlanmaya başlamışsa yol ver geçsin. Dönüş yolunda peşinden takip edip zayıf anını kolla. Düşmanın yolu açık olduğu sürece savaş arzusu sönük kalacaktır. Bundan yararlan. Bu teknikler düşmanın davranışlarının doğurduğu taktiklerdir.

ZHANG YOU: Başta kendini düşman hareketlerine göre adapte et. Sonra uygun zamanda komutanlarını imha et. Görev ustalığı diye buna derim.

63.Komutayı ele aldığında, cephedeki ön yolları kapat, resmi kayıtları yok et, elçilerin geçişini engelle. 

ZHANG YU: Bir kere üst düzey kararlar verilip askeri strateji belirlendiğinde sınırlar kapatılıp, resmi kayıtlar imha edilmelidir ki casuslar dışarı sızıp bilgi taşıma fırsatı bulamasın.

64.Savaş konseyinde kararlı ol, durum kontrolünü eline al. 

MEI YOACHEN: Savaş konseyindeki planlamadaki sertlik ve kararlılık ketumluk sağlayacaktır.

65.Düşmanın açık bıraktığı kapıdan içeri dal. 

66.Düşmanın kutsal varlıklarını ele geçirerek düşmanı zorla. Düşman birliklerinin ilerleme zamanlamasını öğrenmenin bir yolunu bul. 

67.Güçlerini hazırlamadan bitirici savaşa girme. 

68.Düşmanın açığını buluncaya kadar yeni gelin gibi çekingen ol; açığı bulduğun an yaban tavşanı gibi fırla. Düşman için artık çok geçtir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top