Sun Tzu, Savaş Sanatı, Bölüm XIII, Casusluk ve İstihbarat - Girişimciler İçin Altın Öğütler

0

Savaş Sanatı'nın Onüçüncü Bölümü : Casusluk ve İstihbaratın önemini vurgulamaya ayrılmıştır. 


SUN TZU DER Kİ;


1. Yüz bin askerlik bir orduyu kurup, uzak savaşlara göndermek, halkın üzerine büyük yük bindirir, devletin olanaklarını tüketir.Sadece günlük harcamalar yüz bin gümüşe kadar yükselebilir. Ülke içinde de, dışında da büyük kargaşalık olacak, tükenen insanlar savaş yollarında dökülecektir. Yüz bin askerin en az dört, beşyüz bin aile olduğu düşünülecek olursa, etkinin ne kadar geniş bir alanda olduğu anlaşılabilir. 

2. Düşman kuvvetler, bir kaç gün içinde oluşacak bir sonuç için yıllarca karşı karşıya durabilirler.Bu böyleyken, maaşının, ödüllerinin devamını düşünerek düşmanın durumunu öğrenmeyi ihmal etmek insanlık dışı davranıştır. 

3. Bu şekilde davranan kişi lider olamaz, hükümdarına yararlı olamayacağı gibi zafere de ulaşamaz. 

4. Bilge hükümdarla, iyi bir komutanın normal asker oranla  kolaylıkla İSTİHBARAT'a bağlıdır.  savaş  kazanıp,  zafere  ulaşması 

5. Bu istihbarat ruh çağırmakla gelmez. Tecrübe ya da hesaplamayla da üretilemez. 

6.  Düşmanın durumu ancak başka insanlardan öğrenilebilinir. 

7. Beş tür casus kullanılır. (a) Yöresel casuslar. (b) İç casuslar. (c) Devşirme casuslar. (d) Hükümlü casuslar. (e) Hayatta kalan casuslar. 

8. Bu beş tür casusun hepsi bir arada kullanıldığında gizli istihbarat sistemini kimse ele geçiremez. Buna, "İplerin Kutsal Kullanımı" denilir. Bu güç her hükümdarın en kıymetli kaynağıdır. 

9. Yöresel casuslardan anlaşılan bir bölgede yaşayan kişilerden haber alma hizmeti almaktır. 

10. "İç Casus" düşman subaylarının kullanımıdır. 

11. "Devşirme Casuslar", ele geçirilip, düşman aleyhine kullanılan düşman casuslarıdır. 

12. "Hükümlü" ya da "Ölü Casus"lar düşmanı yanıltmak amacıyla çeşitli davranışlara yönlendirilip sonra da bizim casuslarımızca düşmana bilinçli olarak belirtilen casuslardır. 

13. "Yaşayan Casuslar", düşman kampından haber getirmeyi başaran casuslardır. 

ZHANG YU: İç casuslar düşman yönetiminin hor gördüğü komutanlar ile düşman tarafından cezalandırılmış subayların akrabalarıdır.

DU MU: Düşman yönetiminde işini yitirmiş zeki yöneticilerin yanı sıra, aşırılıkları nedeniyle cezalandırılmışlar ve doğaları gereği açgözlü insanlar vardır. Bunların dışında hak ettiklerine inandıkları mevkilere getirilmemiş olanlarla ülkenin karşılaşacağı zorlukları kendi çıkarları için kullanmayı amaçlayanlar da bulunabilir. Ayrıca yine yönetim içinde ikiyüzlülük ve aldatmayı huy edinmişler de vardır. Bunların her birine gizlice, çeşitli rüşvet yöntemleriyle yaklaşılarak ülkenin gerçek durumunu öğrenmek, sizinle ilgili hazırlanan planlar hakkında bilgi almak mümkün olabileceği gibi yine bu tür insanları kullanarak düşman ülkesinde kargaşa ve ikilik yaratmak da olasıdır.

LI QUAN: Düşmanın üzerinize gönderdiği casuslara cömert davranarak kendi yanınıza çekin. Bu tür Devşirme Casuslar karşı casusluk ya da iki taraflı casuslukta kullanılır.

WANG XI: Devşirme casuslar ele geçirilen ve bize bilgi verilmesi için teşvik edilen ya da düşmana yanıltıcı bilgi vermek amacıyla geri gönderilen düşman casuslarıdır. Hükümlü casuslar daha çok kendi üstlerince düşmana yanıltıcı bilgi iletmek üzere kullanılan casuslardır. Bu casusların sonu genellıkle ölümdür; bu yüzden bu tür casuslara ölü casus da denilir.

DU YU: Yanıltıcı bilgi vererek düşman üzerine gönderdiğiniz casuslar düşman eline geçtiğinde düşman tüm hazırlıklarını bu casuslardan edindiği istihbarata dayanarak yapacaktır. Ancak gerçek düşman tarafından anlaşıldığında bu casusların sonu ölümlüdür.

DU MU: Yaşayan Casuslar bilgiyi iki tarafa da taşıyan casuslardır. Yaşayan Casusların seçilirken özellikle aptal görünümlü ancak zeki, dış görünümlerinden anlaşılması imkansız cesarette, güçte olan savaşçılar seçilmelidir. Bu tür casusların karşı tarafça satın alınması imkansız olduğu gibi yine bu casuslar açlık, susuzluk onursuzluk gibi her türlü zorluğa aldırış bile etmezler.

14. Ordu içinde en yakın takipte tutulacak kişiler casuslardır. Başka hiç bir birim casuslar kadar ödüle layık değildir. Yeryüzündeki başka hiç bir meslek casusluk kadar gizliliğe sahip değildir. 

DU YU: Kendisine iyi davranılmayan casus dönekleşerek düşman için çalışmaya, sizin hakkınızda bilgi taşımaya başlayabilir. Bu nedenle casuslara zengin ödüller verin ki yaptıkları işe güveniniz olsun. Görevinizi gizlilikle yapmayan casus kesinlikle intihar etmektedir.

15. Doğal üstün zekaya sahip olmayan hiç kimse casus olamaz. 

16. Casuslar iyilik ve dürüstlük olmadan yönetilemez. 

17. Casusların raporlarını anlamak ve doğruluğundan emin olmak için ince zeka seviyesi gerekir. 

18. Uyanık ol! Her iş için casus kullan. 

DU MU: Her meselenin çözümü önceden edinilen bilgiye dayalıdır.

19. Bir casus zamanı gelmeden bir haberi başkasına vermişse, hem casusu hem de haberi alan kişiyi öldür. 

MEI YOACHEN: Casusu öldürmenin nedeni bilgiyi sızdırması, haberi alanı öldürmenin nedeni ise konuşmasını engellemektedir.

20. Amaç ister bir orduyu vurmak, ister bir şehri zaptetmek, isterse bir kişiye suikast düzenlemek olsun, komutanların, komutan yardımcılarının, kapı muhafızlarının, nöbetçilerin isimlerini öğrenmek özel öneme sahiptir. Casuslarımızın amacı bu bilgilere sahip olmaktır. 

DU MU: Düşmana saldırmadan önce düşmanın yetenekleri hakkında bilgi almak son derecede önemlidir. O zaman, her bir düşman için kapasitelerine uygun önlemler alınabilir.

21. Düşmanın aramıza gönderdiği casuslar tespit edilip, rüşvetle kandırılmalı, ele geçirilip, rahat edecekleri yerlerde tutulmalıdır. Böylece onları kendi saflarımıza çekip devşirme casus yaparak kendi hizmetimizde kullanabiliriz. 

22. "Devşirme Casusların" bize sağlayacağı bilgiler sayesinde mahalli ve iç casusları elde edebiliriz. 

23. Yine yalnız onların sayesinde "Ölü Casusları" kullanarak yanıltıcı bilgileri düşmana ulaştırabiliriz. 

24. Son olarak, yine onların sayesinde "Yaşayan Casuslardan bilgi alabiliriz.

ZHANG YU: Devşirme Casusların vereceği bilgilerle düşmanın içindeki açgözlü ve sizin adınıza çalışabilecek görevlileri bulursunuz. Bu yöntemle ele geçirip çalıştıracağımız çift taraflı casusları düşmanı kandırma yollarını anlamakta kullanıp, düşman aldatmak amacı ile Ölü Casuslar kullanın. Yine Devşirme Casusların vereceği bilgi ışığında düşmanın gerçek durumunu anlayıp yaşayan casusları düşmana gönderin.

25. Casus kullanmanın tek amacı düşman hakkında  bilgi toplamaktır.  Bu  bilgi  ise,  ilk  olarak  "Devşirme Casustan" alınabilir. Bu nedenle "Devşirme Casus" el üstünde tutulmalıdır. 

26. Eski  zamanlarda  Yin  hanedanının  yükselmesi İmparator Hsia tarafından kontrol edilen I Chih adındaki casusla gerçekleşmişti. Aynı şekilde Chou Hanedanı da Yin'e bağlı casus Lu Ya sayesinde tahta geçmişti. 

DU MU: Düşmanın gereçek durumunu anlamak ve bu amaçla başka casusların da kullanımı Devşirme Casuslara, döneklere ya da çift taraflı casuslara bağlıdır. Bu nedenle bu casuslara bağlıdır. Bu nedenle bu casuslara çok iyi davranmak gerekir.

27. Ordunun casusluk kanadını en iyi kullanan hükümdar bilge hükümdar, en iyi değerlendiren komutan ise usta  komutandır.  Casusluk  sonuç  getirir. Ordunun harekattaki başarısı casusların becerisi ile orantılıdır.

DU MU: Düşmanın durumu bilinmedikçe bir ordunun operasyona kalkması başarı getirmez. Haber alma ise casus kullanılmadan yapılamaz.


Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top